Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt một công ty hàng trăm triệu đồng vì cho cổ đông cá nhân vay tiền

19/08/2022 06:00:00 toquoc.vn
Đồng thời, HAGL phạt tiền 120 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo đó,  HAGL bị xử phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Cụ thể, trong năm 2021, Công ty có khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân.

Xét theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã soát xét, tại thời điểm cuối năm ngoái, HAGL đang cho ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT vay hơn 102 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm. Khi đó, ông Đức đồng thời là cổ đông lớn nhất của công ty với việc sở hữu 34,5% vốn. 

Đồng thời, HAGL phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán) và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0201/21/NQHĐQT-HAGL ngày 02/01/2021 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, nhóm công ty liên quan trong năm 2021.

HAGL tiếp tục bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của HAGL chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Như vậy tổng cộng, HAGL bị xử phạt hành chính 245 triệu đồng do ba lỗi vi phạm.

Về kết quả kinh doanh, kết quả kinh doanh tháng 7 ghi nhận doanh thu thuần 393 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu ngành chăn nuôi đạt 145 tỷ đồng, doanh thu cây ăn trái là 186 tỷ đồng còn doanh thu ngành phụ trợ đạt 62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đơn vị này đạt 125 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng 6 và cao hơn 40% so với bình quân 6 tháng.

Lũy kế 7 tháng, doanh thu của HAGL là 2.260 tỷ đồng, lãi sau thuế 657 tỷ đồng. Trong năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 4.820 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng, tăng lần lượt là 130% và 775% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy công ty đã hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 58,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trong 7 tháng qua, doanh nghiệp đã tiêu thụ tổng công 105.961 con heo thịt và 138.792 tấn trái cây. Trong đó, sản lượng chuối xuất khẩu là 100.255 tấn; chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc là 38.537 tấn.

toquoc.vn