Từ tháng 5, ngân hàng giảm lãi cho khách bị ảnh hưởng bởi COVID-19

02/05/2021 06:55:00 vtcnew.vn
Từ tháng 5, ngân hàng giảm lãi cho khách bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Từ tháng 5, hàng loạt nghị định, thông tư mới của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực.

Trong đó, nhiều chính sách liên quan tới giáo dục; thông tin cư trú của công dân; miễn, giảm lãi vay của ngân hàng...

Ngân hàng miễn giảm lãi vay

Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ 17/5. Cơ quan này chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn, giảm lãi, phí đến ngày 31/12/2021 đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng.

Từ tháng 5, ngân hàng giảm lãi cho khách bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - 1

Ngân hàng giảm lãi vay từ tháng 5/2021 do ảnh hưởng COVID-19.

Việc miễn, giảm lãi, phí được áp dụng trong trường hợp nghĩa vụ trả nợ gốc - lãi đến hạn thanh toán trong thời gian từ 23/1/2020 đến 31/12/2021 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của COVID-19.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được yêu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ đến ngày 31/12/2021 nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện như: Phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021…

Lần đầu có quy định về dạy học trực tuyến

Thông tư 09/2021 là văn bản đầu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chính thức quy định về tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo Thông tư này, hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại trường học, nhưng trường hợp học sinh không thể đến trường bởi lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 16/5/2021. 

Bồi dưỡng người không có bằng sư phạm thành giáo viên

Thông tư 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 22/5, ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông.

Những trường hợp này gồm: Người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp Trung học Cơ sở, cấp Trung học Phổ thông có nguyện vọng trở thành giáo viên Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông; các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Từ tháng 5, ngân hàng giảm lãi cho khách bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - 2

Người không có bằng sư phạm vẫn được bồi dưỡng làm giáo viên. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, người học sẽ có những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Cử nhân 6 chuyên ngành có thể thành giáo viên tiểu học

Cũng có hiệu lực từ 22/5, Thông tư 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp, có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Theo đó, người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, muốn trở thành giáo viên tiểu học chỉ cần tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Người học sẽ được đào tạo 13 học phần bắt buộc tương đương 31 tín chỉ và chọn 2/7 học phần tự chọn, tương đương 4 tín chỉ.

Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá học phần.

Nhắn tin để tra cứu thông tin về cư trú

Nghị định 37/2021 sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 14/5/2021.

Nghị định này cho phép công dân khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an. 

Cũng theo Nghị định, công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan trên sẽ có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Tăng mức hỗ trợ học nghề cho người đóng bảo hiểm thất nghiệp

Từ ngày 15/5/2021, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng theo Quyết định 17/2021, thay cho Quyết định 77/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, mức hỗ trợ đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng; đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng tối đa là 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Trước đây, mức hỗ trợ được quy định chỉ là 1 triệu đồng/người/tháng, không phụ thuộc vào thời gian đào tạo.

Những người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày 15/5/2021 nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề mới nêu trên. 

Lộ trình xây dựng công an xã, thị trấn chính quy

Đây là nội dung nêu trong Nghị định 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 16/5/2021.

Theo đó, lộ trình bố trí công an xã, thị trấn chính quy trên cả nước được quy định như sau:

Trước ngày 30/6/2021: Hoàn thành tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Trước ngày 30/6/2022: Hoàn thành tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn còn lại.

4 điểm mới trong giao dịch thuế điện tử

Có hiệu lực từ 3/5, Thông tư 19 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với một số điểm mới đáng lưu ý.

Thông tư bổ sung quy định hồ sơ thuế điện tử bao gồm: Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định chứng từ nộp ngân sách Nhà nước điện tử.

Theo đó, trường hợp nộp thuế qua hình thức điện tử thì chứng từ nộp ngân sách là chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Trước đây, quy định chứng từ nộp thuế điện tử là giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Không còn thu lệ phí gia hạn hộ chiếu

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Theo đó, trong Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèo theo không còn quy định về mức thu lệ phí gia hạn hộ chiếu.

Thông tư 219/2016/TT-BTC trước đây quy định lệ phí gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là 100.000 đồng/lần.

Thông tư 25 có hiệu lực từ ngày 22/5/2021.

vtcnew.vn