Triển khai chính sách cho vay ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng, tránh trục lợi

19/05/2022 11:05 congluan.vn

Phát biểu tại Hội nghị tuyến triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình diễn ra ngày 18/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Nghị quyết số 11 quy định rất chi tiết về mục tiêu quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp.

Đặc biệt là việc tổ chức thực hiện cũng được giao cụ thể cho các bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan liên quan. Với việc giao nhiệm vụ cụ thể, có thời hạn có kiểm tra, kiểm soát thực hiện là tương đối tốt nhiều chính sách, nhiều gói hỗ trợ đã đi vào thực tế.

Phó Thủ tướng cho biết, Nghị quyết đưa ra 5 nhóm giải pháp, với tổng kinh phí khoảng chừng 347.000 tỷ (chúng ta hay nói số tròn là 350.000 tỷ).

Trong thời gian qua, được sự hỗ trợ của Quốc hội của Trung ương, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã triển khai chương trình rất quyết liệt, hiệu quả. Còn việc triển khai các dự án đầu tư công cụ thể phải thực hiện theo đúng trình tự của Luật Đầu tư công "việc này muốn nhanh cũng được".

Đối với Ngân hàng Chính sách, tổng số tiền triển khai khoảng 38.400 tỷ với 5 chương trình. Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay, đã quy định cơ chế chính sách đối với 4 chương trình. Còn lại là chương trình cho vay ưu đãi để phát triển chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ủy ban Dân tộc và Bộ Y tế sớm ban hành văn bản hướng dẫn, qua đó tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ, nhanh chóng triển khai thực hiện. Phó Thủ tướng lưu ý trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bộ ngành, địa phương phản ánh kịp thời để có biện pháp tháo gỡ để chính sách đi vào cuộc sống.

Đảm bảo việc thực thi chính sách đi vào cuộc sốngVề các giải pháp giải ngân trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh 2 việc. Thứ nhất, Ủy ban Dân tộc và Bộ Y tế sớm có hướng dẫn ưu đãi đối với cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Bộ Tài chính là phải nhanh chóng tiếp thu sau khi xin ý kiến thành viên Chính phủ về Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với những khoản vay trên 6%.

Thứ hai, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng chính sách triển khai chương trình phát hành trái phiếu Chính phủ hiệu quả. Các địa phương quan tâm ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách để triển khai các chương trình hỗ trợ người dân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý Ngân hàng Chính sách xã hội phải triển khai cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi kịp thời đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh sơ suất, trục lợi chính sách. Đồng thời, cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội trong triển khai các chính sách an sinh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đảm bảo việc thực thi chính sách đi vào cuộc sống, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Cùng với đó, các cơ quan truyền thông, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đặc biệt là các chính sách cho vay ưu đãi đến các cấp, các ngành và nhân dân biết và thực hiện, giám sát.