Thành phố Hồ Chí Minh công khai dự án bất động sản cầm cố ngân hàng để bảo vệ người mua nhà

24/01/2021 10:05:00 cafef.vn
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu công khai thông tin về các dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiếu thông tin của người tham gia giao dịch bất động sản.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản đã được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 10/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các dự án bất động sản cao cấp.

Riêng đối với các dự án không triển khai, để đất hoang hóa hoặc triển khai chậm thì kiên quyết báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, tập trung kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng, các dự án chậm tiến độ do vướng mắc pháp lý về đất đai, các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất, các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản, chuyển tiền thu được từ bất động sản ra nước ngoài để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, chuyển giá, trốn lậu thuế; thanh toán giao dịch bất động sản bằng tiền mặt.

Ngoài ra, giao Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, chỉ đạo các ngân hàng thương mại quản lý chặt chẽ tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, thực hiện chính sách tín dụng linh hoạt đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở của người dân, hạn chế tín dụng cho đầu tư bất động sản cao cấp, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và đầu cơ bất động sản.

cafef.vn