Tổng cục Thuế: Không thể đề xuất miễn trừ thuế thu nhập cá nhân với “người giàu”

13/08/2021 08:02:00 congluan.vn
(CLO) Ngày 12/8, Tổng cục Thuế cho biết, không thể đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập cao.

Vài ngày qua, trên một số phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội có thông tin Bộ Tài chính “bỏ rơi” người làm công ăn lương, do không có đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Trả lời về thông tin này, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết: Theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, việc tính thuế thu nhập cá nhân, sẽ dựa vào thu nhập thực nhận của người lao động, sau khi trừ gia cảnh, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định.

Người có thu nhập trên 23 triệu đồng/tháng, số thuế khấu trừ hàng tháng chỉ là 39.250 đồng/tháng.

Với quy định này, người lao động có thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đối với mức thu nhập cao hơn thì sẽ tính các khoản giảm trừ theo quy định và áp dụng biểu thuế lũy tiến.

Với trường hợp người lao động có 2 người phụ thuộc và có đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc thì với mức thu nhập 22 triệu đồng/tháng, sẽ không phải nộp thuế và không bị tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Trong khi đó, với mức thu nhập từ 23 triệu đồng/tháng thì nộp thuế ở bậc 1 với thuế suất 5% và số thuế khấu trừ hàng tháng chỉ là 39.250 đồng/tháng.

Như vậy, việc tổ chức trả thu nhập, tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo mức thu nhập bình quân của năm trước, ngay cả khi có mức thu nhập thấp 4,5 triệu đồng/tháng hoặc 20 - 25 triệu đồng/tháng với 2 người phụ thuộc là không đúng với quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Khi đề xuất giải pháp hỗ trợ cho người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công, Bộ Tài chính thấy rằng nếu áp dụng việc giảm thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công trong 06 cuối năm 2021 thì đối tượng được hưởng sẽ chủ yếu rơi vào nhóm có thu nhập nhập cao không đúng với mục tiêu hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bởi vì, số thuế từ nhóm cá nhân có thu nhập cao chiếm 87% trong tổng số thu từ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công.

Do đó, để thực hiện việc hỗ trợ đúng đối tượng, các bộ, ngành đã trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954, về việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh.

Theo đó, mức giảm trừ cho bản thân tăng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Với quy định mới này đã có tác động điều chỉnh giảm thu nhập tính thuế đến khoảng 6 triệu người lao động, giảm thu Ngân sách Nhà nước là 10,8 ngàn tỷ đồng, trong đó có khoảng 1,2 triệu người lao động đang thuộc diện chịu thuế ở bậc 1 thì theo quy định mới thuộc diện không phải nộp thuế.

Việt Vũ

congluan.vn