Tổng cục Thuế gấp rút triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 2

14/04/2022 07:56 congluan.vn

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố theo Quyết định 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai với các công việc cần thực hiện tại 57 cục thuế.

Trong đó, Tổng cục Thuế yêu cầu tập trung kiện toàn nhân sự của Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai và Trung tâm điều hành tại Tổng cục Thuế; hoàn thiện chính sách, quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử, quy định về thành phần dữ liệu nghiệp vụ và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế gấp rút triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 2. Ảnh minh hoạ

“Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo; tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương; trung tâm điều hành, hỗ trợ triển khai tại cục thuế và công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế. Tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về kế hoạch tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử chi tiết theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế” - ông Toàn nhấn mạnh

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về hóa đơn điện tử; tập huấn về chính sách, quy trình, ứng dụng hóa đơn điện tử cho các cục thuế; tổ chức hội nghị trao đổi với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử về kế hoạch, lộ trình, cách thức phối hợp triển khai hóa đơn điện tử cho 57 tỉnh, thành phố; đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo tất cả các đối tượng phải áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/7/2022 theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục Công nghệ thông tin chủ trì, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng công nghệ kỹ thuật đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử khi triển khai. Theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, đến 30/6 tất cả các đối tượng phải áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định.