Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng cao ốc tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

24/10/2021 08:11:00 toquoc.vn
Trái chủ tham gia mua lô trái phiếu của Tổng công ty Xây dựng số 1 là ba nhà đầu tư tổ chức trong nước,gồm một tổ chức tín dụng, một công ty chứng khoán và tổ chức khác.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 (Mã chứng khoán: CC1) đã công bố kết quả đợt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm, lãi suất cố định 10%/năm.

Theo đó, ngày phát hành là 1/10/2021, ngày đáo hạn là ngày 1/10/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cao ốc này hiện cũng đang đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng của Tổng công ty Xây dựng số 1 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á.

Trái chủ tham gia mua lô trái phiếu của Tổng công ty Xây dựng số 1 là ba nhà đầu tư tổ chức trong nước,gồm một tổ chức tín dụng, một công ty chứng khoán và tổ chức khác. 

Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á.

Về mục đích, Tổng công ty Xây dựng số 1 sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng thu được từ đợt huy động trên nhằm đầu tư vào các dự án, cụ thể là 400 tỷ đồng sử dụng cho đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2; và số tiền còn lại để đầu tư dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc.

Theo Báo cáo tài chính đã công bố, tính đến 30/6/2021, Tổng công ty Xây dựng số 1 đi vay tổng cộng 4.379 tỷ đồng, hầu hết là vay từ ngân hàng chiếm, vượt 126% vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu cuối quý 2 ghi nhận 298 tỷ đồng.

Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng cao ốc tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
 

Theo phương án công bố trước đó, Tổng công ty Xây dựng số 1 dự kiến sẽ phát hành tổng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đều được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower, chia thành 3 đợt là 1.000 tỷ đồng, 800 tỷ đồng (đợt 2) dự kiến vào ngày 31/10/2021 và 850 tỷ đồng (đợt 3) dự kiến vào ngày 30/11/2021.

Ngày 14/10 vừa qua, Tổng công ty Xây dựng số 1 đã chốt danh sách cổ đông phát hành gần 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 44 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020.

Trên thị trường, cổ phiếu CC1 chốt phiên 22/10 đạt 17.200 đồng/cổ phiếu.

Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng cao ốc tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.
 
toquoc.vn