Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam lại điệp khúc thua lỗ trong quý 1/2021, cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

08/05/2021 07:41:00 congluan.vn
(CLO) Kết thúc quý 1/2021, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ghi nhận quý lỗ thứ 8 liên tiếp. Đồng thời, cổ phiếu nằm trong danh sách 129 mã bị hạn chế giao dịch do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố.

 

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Mã CK: PVX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với kết quả kinh doanh ảm đạm.

Cụ thể, quý 1/2021, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt gần 397 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, hoạt động xây lắp vẫn đóng vai trò chủ đạo khi chiếm 373 tỷ đồng doanh thu; các hoạt động cung cấp dịch vụ góp 21 tỷ đồng trong quý.

Quý 1/2021, do giá vốn tăng chậm hơn (đạt 385 tỷ đồng) đã giúp Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thu được 12 tỷ đồng lợi nhuận gộp, gấp 6 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, dù trong quý 1/2021 các khoản chi phí đã giảm như chi phí bán hàng giảm 26%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8%, chi phí tài chính giảm 2% song vẫn ở mức cao, ăn mòn lãi gộp khiến Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam báo lỗ ròng 25 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 28 tỷ đồng.

Trước đó, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã thua lỗ ròng rã suốt 4 năm từ 2017-2020.

Năm 2021, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đặt mục tiêu đạt 1.383 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với thực hiện 2020 và không đặt kế hoạch lợi nhuận năm. Như vậy, kết thúc quý 1, doanh nghiệp thực hiện được 29% mục tiêu doanh thu năm.

Trong năm 2021, Ban lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xác định Công ty tiếp tục phải đối mặt nhiều khó khăn thách thức, ngoài các yếu tố từ nguồn lực thì các rủi ro tiềm ẩn trong năm 2020 sẽ tiếp tục bộc lộ.

Theo đó, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam dự kiến lỗ ròng 152 tỷ đồng trong năm nay.

Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 âm hơn 14,7 tỷ đồng cùng kỳ 2020 đạt 23 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm hơn 65 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 chỉ âm gần 29 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đạt 7.752 tỷ đồng, phần lớn là tài sản ngắn hạn 5.862 tỷ đồng, chiếm 75,6%.

Trong đó, hàng tồn kho cuối kỳ 2.572 tỷ đồng, công ty cũng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 203 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.690 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản phải thu khách hàng sau loại trừ công nợ nội bộ như công ty mẹ PVC (1.602 tỷ đồng), Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy DK (266 tỷ đồng), Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị DK (185 tỷ đồng),…

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ 6.541 tỷ đồng.

Trong đó nợ phải trả người bán ngắn hạn 3.384 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn - dài hạn 1.125 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế cuối kỳ 3.982 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2021, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ở mứ 1.051 tỷ đồng, nợ vay dài hạn ở mức 74 tỷ đồng.

Vừa mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã có quyết định về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí của Công ty từ ngày 28/5.

Nguyên nhân cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí bị hủy niêm yết là do Công ty đã thua lỗ trong 3 năm liên tục từ 2018-2020 khi xét cả ý kiến ngoại trừ của kiểm toán năm 2018 nên theo quy định, cổ phiếu của Công ty buộc phải bị hủy niêm yết.

Trước khi có quyết định ngày hủy niêm yết cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về sự việc này từ ngày 15/4.

Thanh Thư

congluan.vn