Tích cực triển khai dự án xây dựng Quốc lộ 6, tạo cơ hội bứt phá quan trọng cho huyện Chương Mỹ

03/07/2022 07:43:00 Thùy Dương
Sáng 2/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại kỳ họp

Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, đạt tăng trưởng 11% (cao hơn 0,8% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 61,6% dự toán năm.

Huyện đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường trên địa bàn có nhiều chuyển biến rõ nét. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ.

Các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện có hiệu quả; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Huyện Chương Mỹ cũng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Hoạt động của Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện tiếp tục được đổi mới với chất lượng, hiệu quả.

Công tác tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp công dân được thực hiện đúng theo chương trình công tác của Hội đồng nhân dân năm 2022.

Đặc biệt, đã tổ chức thành công 1 phiên giải trình về công tác duy trì vệ sinh môi trường, góp phần khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực này trên địa bàn.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế đất nước được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 7,79% - gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021.

Cân đối thu - chi ngân sách được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước của Thành phố ước đạt 56,8% dự toán năm.

Thành phố có thêm 3 huyện (Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả quan trọng.

Nổi bật là Thành phố đã hoàn thành Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và tham mưu Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chỉ đạo công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết số 15-NQ/TW trong toàn Đảng bộ thành phố…

Trân trọng ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ, song Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế.

Đó là kinh tế huyện phát triển chưa bền vững; việc giải ngân kế hoạch đầu tư công, đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm; kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn hạn chế.

Chất lượng giáo dục, công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân, quản lý an toàn thực phẩm còn bất cập; việc thực hiện kỷ cương hành chính có nơi, có lúc còn chưa nghiêm...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Chương Mỹ phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022, các vấn đề mà cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện để ban hành các nghị quyết nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Qua đó, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, huyện rà soát các dự án đang triển khai trên địa bàn để có những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy nhanh việc giải ngân vốn theo đúng quy định. Trong đó, cần ưu tiên nguồn vốn ngân sách cho 3 lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, y tế và các dự án trọng điểm.

Ngoài ra, huyện cần phối hợp với Ban Quản lý các công trình giao thông thành phố để tích cực triển khai dự án xây dựng quốc lộ 6 trên địa bàn, tạo cơ hội bứt phá quan trọng cho Chương Mỹ.

Nhấn mạnh Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ những mục tiêu về phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới của Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Chương Mỹ có kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng đô thị Xuân Mai, thị trấn Chúc Sơn; đôn đốc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại Chương Mỹ theo hướng nâng cao, kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thường trực cũng đề nghị huyện nghiên cứu ban hành Nghị quyết về phân cấp, ủy quyền dựa trên những quy định chung của Thành phố; tiếp tục đổi mới hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của Hội đồng nhân dân; tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường.

Cùng với đó là quan tâm xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, tạo nền móng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Thùy Dương
Link gốc