Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp và gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

01/07/2022 22:37:00 Thùy Dương
Sáng 1/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2026, gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Thành ủy Hà Nội đến điểm cầu 30 quận, huyện, thị xã.

Quang cảnh hội nghị

Dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Trung tướng - Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo triển khai Đề án

Triển khai Đề án, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, Đề án đề ra 2 mục tiêu và 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 100% cấp ủy quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Nhân dân quận, huyện thị xã và xã, thị trấn; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai và quán triệt Đề án đến 100% các chi bộ cơ sở trực thuộc và chi bộ, đảng viên.

100% các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành ủy và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cụ thể hóa tại các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

100% đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hằng năm, đặc biệt quan tâm đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách.

Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân các cấp, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố và cấp huyện tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề bảo đảm số lượng và chất lượng.

100% các đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện tiếp công dân theo quy định; 100% các kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Hằng năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tổ chức ít nhất 1 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Hàng quý, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố tổ chức giao ban chuyên đề về hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp với Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phạm Quí Tiên triển khai Kế hoạch của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân Thành phố về thực hiện Đề án

Đề án đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp.

Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố được coi là một giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện Đề án.

Bởi thực tế, ở đâu có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy thì ở đó Hội đồng Nhân dân hoạt động rất hiệu quả. 

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn, chức năng chủ yếu của Hội đồng Nhân dân; tăng thời gian thảo luận, tranh luận tại hội trường và thảo luận tại các tổ đại biểu để phát huy trí tuệ của đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với các nội dung kỳ họp. 

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân và các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị bằng việc xây dựng và ký kết các quy chế, quy trình phối hợp công tác và quan tâm kiện toàn tổ chức, hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc Hội đồng Nhân dân, trong đó, lưu ý bố trí đủ số cán bộ chuyên trách giúp việc Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân các cấp. 

Tại hội nghị, sau khi Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quí Tiên triển khai Kế hoạch của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân về thực hiện Đề án, đại diện các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Nội vụ, quận Ba Đình, huyện Thanh Oai, thị xã Sơn Tây…đã phát biểu tham luận, tập trung vào quá trình triển khai thực hiện Đề án tại đơn vị mình; nêu những vấn đề đặt ra khi triển khai  thực hiện Đề án, đề xuất các giải pháp thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự tham dự đông đảo của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp Thành phố ở các điểm cầu.

Đặc biệt, sự sáng tạo của 6 điểm cầu cấp huyện đã nối trực tuyến với điểm cầu các xã, thị trấn - thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm cao đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân các cấp Thành phố đã chủ động, năng động, sáng tạo, hoạt động chất lượng, hiệu quả, ngày càng khẳng định rõ vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, thực tế là chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân vẫn chưa đồng đều, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ ở cả 3 cấp. 

Trước tình hình đó, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Chương trình công tác số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân Thành phố tham mưu xây dựng Đề án về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2026, gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” nhằm tiếp tục đổi mới, khắc phục các tồn tại, hạn chế; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được để tạo sự chuyển biến đồng bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Để triển khai hiệu quả Đề án, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Đề án; phải thống nhất cao trong nhận thức về các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án.

Xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân hay các đại biểu Hội đồng Nhân dân; trong đó nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quan trọng, sự chủ động trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân là nòng cốt. 

Vì thế, các quận, huyện, thị ủy khẩn trương ban hành kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm sơ kết báo cáo cấp ủy, Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp trên tình hình, kết quả thực hiện.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu chung của Thành phố và các địa phương.

Trong quá trình triển khai, cần chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp và gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn.

Nội dung này đỏi hỏi sự chủ động, đổi mới, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Xác định công tác cán bộ là cốt yếu, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách ở các cấp theo quy định của luật. Ở các quận, huyện, thị xã còn thiếu số đại biểu chuyên trách theo quy định phải có phương án kiện toàn để tăng cường ngay số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 

Đối với các quận và thị xã Sơn Tây, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân các quận, thị xã tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình trong các hoạt động; tăng cường giám sát triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân quận, thị xã và Uỷ ban nhân dân, chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường. 

“Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố trong thời gian tới, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” - đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Thùy Dương
Link gốc