Thống Nhất (BAX): Năm 2020 lãi 146 tỷ đồng, EPS đạt 17.755 đồng

21/01/2021 06:24:00 cafef.vn
Riêng quý 4 Thống Nhất (BAX) chỉ lãi sau thuế hơn 10 tỷ đồng giảm 33% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã CK: BAX) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 28 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng cao gấp 4,6 lần nên lợi nhuận gộp chỉ còn 10,5 tỷ đồng giảm 38% so với quý 4/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí BAX đạt 10,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 33% so với cùng kỳ 2019 tương đương EPS đạt 1.258 đồng.

Nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 3 nên lũy kế cả năm 2020, BAX đạt 311,3 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 69% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 145,6 tỷ đồng tăng 71,3% so với năm 2019 tương đương mức EPS lên tới 17.755 đồng. Đây cũng là con số lãi cao nhất trong lịch sử niêm yết của BAX.

Thống Nhất (BAX): Năm 2020 lãi 146 tỷ đồng, EPS đạt 17.755 đồng - Ảnh 1.
 

Năm 2020 BAX đặt mục tiêu doanh thu thực hiện 295,5 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế 108,2 tỷ đồng. Theo đó kết thúc năm 2020 BAX đã hoàn thành vượt 5,3% mục tiêu về doanh thu và 35,6% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường cổ phiếu BAX vẫn tăng mạnh, nếu tính từ đầu năm 2020 đến nay cổ phiếu BAX đã tăng xấp xỉ 76% từ con số hơn 43.000 đ/CP tăng lên mức 77.000 đ/CP như hiện nay.

Thống Nhất (BAX): Năm 2020 lãi 146 tỷ đồng, EPS đạt 17.755 đồng - Ảnh 2.
 
cafef.vn