Thị giá giao dịch quanh vùng đỉnh, IPA thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

09/10/2021 06:55:00 toquoc.vn
Trên thị trường cổ phiếu IPA hiện giao dịch quanh mức 73.500 đồng/cổ phiếu – mức giá cao nhất của cổ phiếu này từ trước tới nay.

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó IPA đã thông qua phương án phát hành hơn 89 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 891 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu công ty theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác (nếu có). Thời gian thực hiện trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2021.

Nếu đợt phát hành này thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng từ gần 91 tỷ đồng như hiện tại lên gần 1.782 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên ghi nhận doanh thu thuần 119,5 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ tiết giảm chi phí giá vốn, đặc biệt trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu tài chính gần 1.375 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 43 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái (nhờ khoản lãi bán các khoản đầu tư hơn 1.236 tỷ đồng trong quý 2/2021), kết quả IPA lãi sau thuế đạt hơn 1.207 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 37 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái.

Tính đến 30/6/2021 IPA còn hơn 1.724 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra công ty còn gần 43 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 80 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường cổ phiếu IPA hiện giao dịch quanh mức 73.500 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 7/10/2021). Giá này đã tăng gấp 3,7 lần thời điểm đầu năm 2021 và thuộc vùng giá cao nhất của cổ phiếu này.

Thị giá giao dịch quanh vùng đỉnh, IPA thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100% - Ảnh 1.
 
toquoc.vn