Thị giá giảm 10% từ đỉnh, cha Thành viên Hội đồng quản trị Điện Gia Lai đăng ký bán sạch gần 12 triệu cổ phiếu GEG

23/03/2022 06:42 toquoc.vn

Ông Đăng Văn Thành – Cha ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Gia Lai (mã chứng khoán GEG) vừa thông báo đăng ký bán sạch toàn bộ hơn 11,6 triệu cổ phiếu GEG, tương ứng 3,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận từ 25/3 đến 22/4/2022. Mục đích thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu danh mục đầu tư tại công ty.

Trên thị trường cổ phiếu GEG vừa lập đỉnh lịch sử vào ngày 9/3 vừa qua tại mức giá 28.400 đồng/cp, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3, cổ phiếu GEG dừng tại mức 25.500 đồng/cp, tương ứng giảm 10,2% từ đỉnh và tăng khoảng 9% so với mức giá giao dịch hồi đầu năm.

Tạm tính theo giá này, nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, ông Đặng Văn Thành sẽ thu về khoảng 297 tỷ đồng.

 

Cùng với thông tin thoái sạch vốn của cha ông Đặng Huỳnh Tuấn Anh, thì Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công – tổ chức mà ông Đặng Huỳnh Tuấn Anh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị đã công bố thông tin đăng ký mua vào hơn 11,6 triệu cổ phiếu GEG – số cổ phiếu đúng bằng số cổ phiếu ông Đặng Văn Thanh đăng ký bán ra.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận từ 24/3 đến 22/4/2022 với mục đích đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021 Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.381 tỷ đồng, giảm 7,5% so với con số ghi nhận năm 2020.

Nhờ khoản thu do thanh lý, nhượng bán Tài sản cố định 96,6 tỷ đồng trong quý 4, nên cả năm công ty ghi nhận khoản lãi khác 82,3 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 4,7 tỷ đồng năm ngoái.

Kết quả GEG ghi nhận lãi trước thuế 368,7 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm ngoái và đã vượt hơn 15% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Lãi sau thuế của GEG đạt 325,4 tỷ đồng, tăng 10,3% so với kết quả năm 2020