Thép VICASA (VCA): Năm 2020 lãi 21 tỷ đồng vượt 31% kế hoạch cả năm

13/01/2021 18:35:00 cafef.vn
Riêng quý 4/2020 mặc dù doanh thu tăng cao nhưng trích lập dự phòng lớn khiến lợi nhuận sau thuế của Thép VICASA chỉ đạt 4,5 tỷ đồng giảm 10% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (UpCOM: VCA) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 584 tỷ đồng tăng 22,5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng 33% so với quý 4/2019.

Trong kỳ Thép VICASA có chi phí tài chính giảm mạnh từ gần 3,3 tỷ đồng xuống chỉ còn 265 triệu đồng do giảm mạnh chi phí lãi vay, chi phí bán hàng cũng giảm nhẹ, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng cao gấp hơn 3 lần từ 4 tỷ đồng lên hơn 15 tỷ đồng do công ty phải trích lập hơn 9.8 tỷ đồng chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và quỹ tiền lương năm 2021. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí VCA lãi sau thuế 4,5 tỷ đồng giảm 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, VCA đạt 2.159 tỷ đồng doanh thu thuần giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng giảm 16% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 1.387 đồng. Như vậy với kết quả này VCA gần hoàn thành được mục tiêu về doanh thu nhưng vượt được 31% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Được biết sang năm 2021 VCA vẫn đặt mục tiêu kinh doanh rất thận trọng với doanh thu đạt 2.015 tỷ đồng và 16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế – tương đương với kế hoạch kinh doanh của năm 2020.

Thép VICASA (VCA): Năm 2020 lãi 21 tỷ đồng vượt 31% kế hoạch cả năm - Ảnh 1.
 

Mới đây vào ngày 30/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Công ty Cổ phần (HOSE) đã có quyết định chấp thuận niêm yết đối với gần 15,2 triệu cổ phiếu VCA của Công ty Cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel.

Đáng chú ý đây không phải lần đầu tiên Thép Vicasa đăng ký niêm yết trên HOSE. Trước đó, đầu tháng 12/2019, HOSE đã thông báo về việc nhận đăng ký niêm yết lần đầu của công ty. Ngay sau đó, HOSE đã có công văn yêu cầu công ty chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết. Tuy nhiên, tới ngày 8/6/2020, HOSE vẫn chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung và các tài liệu phát sinh của Thép Vicasa theo đó, Sở này đã thông báo dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của Thép Vicasa.

cafef.vn