Thép Tiến Lên (TLH): Quý 1 lãi 120 tỷ đồng – cao nhất trong vòng 4 năm qua

01/05/2021 06:40:00 toquoc.vn
Hưởng lợi từ chính sách kích thích đầu tư công và có giá bán cao hơn giá nhập giúp Thép Tiến Lên lãi lớn trong quý 1.

Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (mã CK: TLH) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao trong bối cảnh giá sắt thép quý vừa qua khởi sắc.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 979 tỷ đồng tăng 36 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán lại giảm đáng kể từ 897 tỷ đồng xuống còn 806 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 173 tỷ đồng tăng cao gấp hơn 3 lần so với quý 1/2020.

Trong kỳ Thép Tiến Lên có 6,5 tỷ đồng doanh thu tài chính cao gấp 2 lần cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này giảm đáng kể từ 21,5 tỷ đồng xuống còn 11,5 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay.

Hoạt động liên doanh liên kết có lãi hơn 10 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 758 triệu đồng cùng kỳ,chi phí bán hàng tăng do công ty tăng cường triển khai chính sách tiếp thị bán hàng nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng cao gấp 30 lần so với quý 1/2020.

lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 116 tỷ đồng tương đương Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần đạt 1.153 đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất theo quý trong vòng 4 năm qua của Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do giá sắt thép tăng khởi sắc thu hút lượng mua lớn dẫn đến doanh thu bán hàng tăng cao so với cùng kỳ. Công ty lại nhập giá bình quân hàng hoá thấp và giá bán tại thời điểm quý 1 tăng cao so nhà nước kích thích đầu tư, các công trình trọng điểm đi vào hoạt động như dự án khởi công sân bay Long Thành…dẫn đến lợi nhuận gộp tăng tương ứng.

Năm 2021 Thép Tiến Lên đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng tăng 25% so với thực hiện 2020, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng cao gấp 3,2 lần thực hiện năm trước.

Như vậy với kế hoạch này ngay trong quý 1 Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên đã hoàn thành được 19,6% mục tiêu về doanh thu và 48% mục tiêu về lợi nhuận.

Thép Tiến Lên (TLH): Quý 1 lãi 120 tỷ đồng – cao nhất trong vòng 4 năm qua - Ảnh 1.
 
toquoc.vn