Thành phố Hà Nội cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 4 theo tiến độ

20/05/2022 20:00:00 Thùy Dương
Trình bày tờ trình về việc thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện theo tiến độ. Kế hoạch vốn bố trí hằng năm sẽ được Uỷ ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị cụ thể trên cơ sở thủ tục, tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà điều hành phần thảo luận

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án đầu tư nhóm quan trọng quốc gia; cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án là Quốc hội, được đầu tư theo hình thức đầu tư công kết hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 85.840 tỷ đồng, được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần. Trong đó, nhóm dự án 1 với 3 dự án thành phần thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Nhóm dự án 2 với 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành triển khai trên địa bàn của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Nhóm dự án 3 với 1 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình tại kỳ họp

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia, do đó, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét được dự kiến bố trí từ ngân sách Thành phố khoảng 23.524 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 19.477 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 4.047 tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến bố trí vốn và giải ngân các năm trong giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch tiến độ triển khai của dự án như sau: Năm 2022, khoảng 100 tỷ đồng; năm 2023, khoảng 8.397 tỷ đồng; năm 2024, khoảng 5.955 tỷ đồng; năm 2025, khoảng 5.025 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện theo tiến độ. Kế hoạch vốn bố trí hằng năm sẽ được Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị cụ thể trên cơ sở thủ tục, tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Đại biểu Vũ Mạnh Hải phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp.

Đồng thời, tập trung phân tích, đánh giá về vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của dự án; đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi để tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự  án.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố và thảo luận tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt nhất trí thông qua chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Sau 1 buổi sáng làm việc, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân đã hoàn thành nội dung đề ra và bế mạc. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, việc đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là nội dung rất cần thiết và cấp bách, nằm trong khâu đột phá để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 17 Đảng bộ Thành phố, Chương trình số 03 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị, kinh tế đô thị; các chương trình công tác của Thành ủy và cụ thể hóa Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; gần đây nhất là Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vấn đề được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp này là nội dung lớn, quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của thành phố để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sớm được hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân Thành phố cần khẩn trương phối hợp các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự án theo Thông báo ngày 15/5/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ ba.

Cùng với đó là triển khai các giải pháp tăng cường nguồn lực, bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn ngân sách Thành phố để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để khai thác hiệu quả quỹ đất 2 bên tuyến đường và cơ chế để huy động tối đa nguồn lực triển khai, thực hiện dự án.

"Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị, Ủy ban nhân dân Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật", Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Thùy Dương
Link gốc