TECGROUP: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022 15:11:00 toquoc.vn
Ngày 31/03/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TECGROUP) đã thông qua báo cáo tình hình kết quả kinh doanh, định hướng chiến lược trong thời gian tới; bầu thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên HĐQT; thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ…

Năm 2020 - 2021, TECGROUP cũng như các doanh nghiệp khác chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19, tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi là Năng lượng tái tạo và Bất động sản.

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh của Công ty đã hồi phục nhanh chóng và từng bước khởi sắc.

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt khi Công ty đã thành công trong việc tăng vốn điều lệ lên 656 tỷ đồng và tham gia đầu tư sâu vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo theo chủ trương mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua.

Kết thúc năm tài chính 2021, TEG ghi nhận Doanh thu Hợp nhất đạt 249,83 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,86 tỷ đồng, tương ứng bằng 116,36% và 566,26 % so với năm 2020.

Tuy vậy, so với kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội cổ đông thông qua thì các chỉ tiêu chỉ đạt tương ứng 56,76% và 49,71% so với kế hoạch; nguyên nhân chính là dự án Khu dân cư nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An (Quảng Ngãi) đã không được triển khai theo đúng kế hoạch.

Cụ thể, mặc dù đã thi công được khoảng 50% phần hạ tầng kỹ thuật nhưng dự án phải tạm dừng thi công, chờ điều chỉnh các thủ tục pháp lý theo cơ chế, chính sách mới.

Công ty đã phải hoàn trả khoản đặt cọc và bồi thường hợp đồng cho đơn vị phân phối, dẫn đến việc doanh thu Công ty giảm 189 tỷ đồng, giảm lợi nhuận 65 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, nếu loại trừ nguyên nhân khách quan từ dự án này thì cơ bản TEG đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã đặt ra.

Theo đánh giá của ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng giám đốc TEG: "Bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều điểm sáng cùng khả năng kiểm soát dịch bệnh hiệu quả sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều kế hoạch tăng trưởng của Công ty trong hai lĩnh vực Năng lượng tái tạo và Bất động sản".

Trong năm 2022, TECGROUP đặt mục tiêu Doanh thu Hợp nhất dự kiến bằng 318,19% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế dự kiến bằng 355,25% so với năm 2021 và thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Trong Đại hội, Ban Lãnh đạo TEG đã giải đáp nhiều vấn đề về định hướng mà các cổ đông trong và ngoài nước quan tâm; theo đó, năm 2022 sẽ là năm nâng cao quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước để triển khai hợp tác phát triển các dự án Năng lượng tái tạo, Bất động sản và hoạt động xây dựng; thực hiện các giải pháp gia tăng nguồn vốn của doanh nghiệp, đảm bảo tính chủ động, nâng cao năng lực trong việc triển khai các dự án Năng lượng và Bất động sản trong thời gian tới.

Đặc biệt, về mặt nhân sự, đã có sự thay đổi với 2 thành viên Hội đồng quản trị mới và 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, bổ sung thay thế cho các thành viên đã có đơn từ nhiệm trước đó.

Hai thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Hà Ngọc Minh và Nguyễn Anh Tuấn – hai chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kinh tế với tuổi đời khá trẻ. Hội đồng quản trị kỳ vọng "luồng gió mới" sẽ đem đến những đóng góp tích cực vào sự phát triển vững mạnh của TEG.

Ra mắt thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Một nội dung quan trọng trong Đại hội đã được các cổ đông thông qua đó là Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Trong đó, TEG dự kiến phát hành hơn 4,59 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ: 7%. Ngoài ra, chào bán 60.000.000 cổ phần tương đương 600 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần.

Nếu đợt phát hành thành công, TEG sẽ tăng vốn điều lệ từ 655,91 tỷ đồng lên 1.301,83 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành đã được Hội đồng quản trị lên kế hoạch sử dụng chi tiết cho từng mục đích sử dụng và cân đối phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của TECGROUP đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ tán thành cao.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết chỉ đạo Ban Điều hành nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông  đề ra, đưa TEG bứt tốc mạnh mẽ, khẳng định vị thế, uy tín trong nước và quốc tế, vì lợi ích của các cổ đông, khách hàng cũng như thương hiệu TECGROUP trên lĩnh vực Năng lượng tái tạo và Bất động sản.

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn