TCH, HPG, GMD, TVB, FRT, VNG, NTP, CCI, CTX, CET, SJM, PYU, VHE, DNC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

18/12/2020 14:04:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HHNX/HSX.

Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (TCH): Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 5,5 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch ông Đỗ Hữu Hạ sở hữu 151.083.625 cổ phiếu (tỷ lệ 42,77%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2020 đến 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Quỹ CTCB Vietnam Equity Fund đã mua 800.000 cổ phiếu, và quỹ Amersham Industries Limited đã bán 1,8 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 14 quỹ liên quan từ 198.465.002 cổ phiếu (tỷ lệ 5,99%) xuống 197.465.002 cổ phiếu (tỷ lệ 5,95971%). Giao dịch thực hiện ngày 16 và 17/12/2020.

Công ty Cổ phần Gemadept (GMD): Quỹ VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P đã bán toàn bộ 42.865.784 cổ phiếu (tỷ lệ 14,44%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 21/11 đến 17/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu GMD, quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund đã mua 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 18.363.400 cổ phiếu (tỷ lệ 6,18%). Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2020.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB): Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt đăng ký mua 4.775.000 cổ phiếu. Trước giao dịch Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt sở hữu 36.597.53 cổ phiếu (tỷ lệ 66,87%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 20/1/2021.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT): Quỹ Amersham Industries đã bán 380.000 cổ phiếu và quỹ Wareham Group Limited đã bán 1,26 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 3 quỹ liên quan từ 4.102.934 cổ phiếu (tỷ lệ 5,1948%) xuống 2.462.934 cổ phiếu (tỷ lệ 3,1183%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020.

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG): Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công đã mua 1,5 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 6.510.410 cổ phiếu lên 8.010.410 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2020.

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP): Công đoàn công ty đăng ký mua 350.000 cổ phiếu. Trước giao dịch công đoàn công ty sở hữu 656.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,56%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/12/2020 đến 11/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi (CCI): Ông Đoàn Minh Huy, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 650.548 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Huy không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 21/1/2021.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (CTX): Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.044.153 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 19.308.530 cổ phiếu (tỷ lệ 24,47%). Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2020.

Công ty Cổ phần Tech – Vina (CET): Ông Đặng Lê Hưng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 248.800 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 333.400 cổ phiếu (tỷ lệ 5,51%). Giao dịch thực hiện ngày 11/12/2020. Tiếp đó ngày 14/12/2020 ông Đặng Lê Hưng bán nốt 333.400 cổ phiếu còn lại, không còn là cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SJM): Công ty Cổ phần Đầu tư Hacotec Group đăng ký mua 1,2 triệu co. Trước giao dịch công ty Hacotec không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/12/2020 đến 18/1/2021.

Công ty Cổ phần Môi trường và đô thị Phúc Yên (PYU): UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã bán toàn bộ 1.772.424 cổ phiếu (tỷ lệ 85,46%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 30/11 đến 11/12/2020.

Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam (VHE): Ông Lê Hữu Lợi, cha bà Lê Thị Mai – Phó Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 103.500 cổ phiếu (tỷ lệ 0,98%). Giao dịch thực hiện từ 4/12 đến 9/12/2020.

Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC): Ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, đã mua 105.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.277.535 cổ phiếu (tỷ lệ 24,87%). Giiao dịch thực hiện từ 7/12 đến 14/12/2020.

cafef.vn