TCCH, VIB, HCM, IDV, NHA, VTS, CSI, DID, MVC, BCP, DXL, S74, S96: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

30/06/2021 13:34:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Đặng Thị Phương Diễm, Giám đốc khối dịch vụ vận hành, đã bán 140.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 322.942 cp. Giao dịch thực hiện từ 11/6 đến 25/6/2021.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB): Ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 2.231.873 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/7 đến 28/7/2021.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HCM): Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban kiểm soát, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 350.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/7 đến 3/8/2021.

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Ông Trịnh Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã bán 172.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.323.588 cp (tỷ lệ 7,78%). Giao dịch thực hiện từ 1/6 đến 24/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu IDV, cùng thời gian, ông Trịnh Việt Cường, em ông Trịnh Việt Dũng, đã mua 200.000 cp (tỷ lệ 1,18%). Trước giao dịch ông Cường không sở hữu cổ phiếu nào.

Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA): Ông Bùi Huy Thành, Phó Giám đốc, đăng ký bán 230.000 cpo trong tổng số 270.000 cp (tỷ lệ 0,11%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện ừ 30/6 đến 23/7/2021.

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS): America LLC đã bán toàn bộ 353.390 cp (tỷ lệ 17,68% và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/6/2021.

Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI): Ông Wang Wei Ya, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã bán 5,65 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 6,48 triệu cp (tỷ lệ 38,57%) xuóngo 830.000 cp (tỷ lệ 4,94%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/6 đến 23/6/2021.

Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến (DID): Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế giới nhà đăng ký bán toàn bộ 5 triệu cp (tỷ lệ 35,97%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/6 đến 28/7/2021.

Công ty cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương (MVC): Bà Phạm Kim Oanh, Ủy viên Hội đồng quản trị, đăng ký mua 10,5 triệu cp.

Trước giao dịch bà Oanh sở hữu 14,4 triệu cp (tỷ lệ 14,4%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/6 đến 27/7/2021.

Công ty cổ phần Dược Enlie (BCP): Ông Phan Thanh Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đăng ký mua 200.000 cp.

Trước giao dịch ông Long không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/6 đến 28/7/2021.

Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn (DXL): Bà Tô Thùy Linh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 225.052 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 22.991 cp (tỷ lệ 0,58%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/6/2021.

Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (S74): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại Sông Đà Miền Bắc đã mua 889.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.345.472 cp (tỷ lệ 51,77%). Giao dịch thực hiện từ 25/5 đến 23/6/2021.

Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 (S96): Ông Nguyễn Ngọc Quang, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 120.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 702.300 cp (tỷ lệ 6,3%). Giao dịch thực hiện ngày 22/6/2021.

toquoc.vn