TCB, GEX, SP2, ADP, NNG, SDG, CET, CTC, PSG, PNG, TNC, HDP, XHC, LGM, ONW: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

19/04/2022 11:44:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB): Ông Nguyễn Văn Trung, chồng bà Thái Hà Linh – người được uỷ quyền công bố thông tin - đăng ký bán toàn bộ 868.500 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/4 đến 20/5/2022.

Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (GEX): Grinling International Limited đã mua 700.000 cp, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 6 quỹ liên quan từ 41.796.708 cp (tỷ lệ 4,9086%) lên 42.596.708 cp (tỷ lệ 5,0025%0 và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/4/2022.

Công ty cổ phầnThuỷ điện Sử Pán 2 (SP2): Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.806.000 cp (tỷ lệ 18,55%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Đạt không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 8/4/2022.

Công ty cổ phần Sơn Á Đông (ADP): Bà Ngũ Thị Kim Lệ, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 509.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 554.450 cp (tỷ lệ 2,41%). Giao dịch thực hiện ngày 13/4/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ADP, cùng ngày, ông Tống Quốc Minh, người có liên quan tới bà Kim lệ, đã bán 509.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.657.250 cp (tỷ lệ 7,19%) xuống 1.148.250 cp (tỷ lệ 4,98%) và không còn là cổ đông lớn.

Công ty cổ phần Công nghiệp – dịch vụ - thương mại Ngọc Nghĩa (NNG): Ông La Bùi Hoàng Nghĩa, Chủ tịch hội đồng quản trị, đã bán toàn bộ 7.376.497 cp (tỷ lệ 9,51%) và không còn là cổ đông lớn. giao dịch thực hiện từ 16/3 đến 8/4/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NNG, bà La Bùi Hồng Ngọc, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 10.329.201 cp (tỷ lệ 13,32%) đang sở hữu và không còn là cổ đông lớn. Ông La Văn Hoàng, Uỷ viên hội đồng quản trị, đã bán toàn bộ 17.138.829 cp (tỷ lệ 22,1%) và không còn là cổ đông lớn. Bà Bùi Bích Hồng, mẹ ông La Bùi Hoàng Nghĩa, đã bán toàn bộ 10.554.834 cp (tỷ lệ 13,61%) và không còn là cổ đông lớn. Tempel Four Limited đã bán toàn bộ 29.320.988 cp (tỷ lệ 37,8%) và không còn là cổ đông lớn.

Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (SDG): Ông Mai Công Toàn, Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Toàn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/4 đến 18/5/2022.

Công ty cổ phần HTC Holding (CET): Bà Lê Thị Tuyết Vân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 230.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.230.000 cp (tỷ lệ 20,33%). Giao dịch thực hiện ngày 14/4/2022.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC): Công ty cổ phần Berlays Holdings đã bán 620.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 900.000 cp (tỷ lệ 5,7%). Giao dịch thực hiện ngày 13/4/2022.

Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG): Công ty cổ phần Đầu tư Vina đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch công ty này sở hữu 709.017 cp (tỷ lệ 7,88%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/4 đến 20/5/2022.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp dầu khí Sài Gòn (PSG): Ông Phan Chí Trung, Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 713.750 cp (tỷ lệ 2,04%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/4 đến 13/5/2022.

Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC): Ông Đỗ Khắc Tùng, Thành viên hội đồng quản trị, đăng ký bán toàn bộ 400.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/4 đến 23/5/2022.

Công ty cổ phần Dược Sài Gòn (HDP): Bà Dương Thị Thu Hiền, vợ ông Nguyễn Đăng Phát – Phó Tổng Giám Đốc – đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch bà Hiên sở hữu 179.955 cp (tỷ lệ 1,9%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/4 đến 17/5/2022.

Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt nam (XHC): Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký bán 1.875.832 cp trong tổng số 1.972.632 cp (tỷ lệ 9,35%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/4 đến 19/5/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu XHC, cùng thời gian, bà Nguyễn Vân Hương, vợ ông Nguyễn Đức Cường – Uỷ viên hội đồng quản trị – đăng ký bán toàn bộ 891.800 cp (tỷ lệ 4,23%) đang sở hữu.

Công ty cổ phần Giày da và may mặc xuất khẩu (Legamex – LGM): Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã bán toàn bộ 729.200 cp (tỷ lệ 9,85%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/4/2022.

Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới (ONW): Ông Hồ Nhân, uỷ viên hội đồng quản trị, đăng ký bán toàn bộ 316.087 cp (tỷ lệ 15,8%) đang sở hữu. giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/4 đến 13/5/2022.

 

 
 
toquoc.vn