Tasco (HUT) lỗ 243 tỷ đồng cả năm, riêng quý 4 lỗ 153 tỷ

03/02/2021 22:34:39 cafef.vn
Do quy định mới về việc sử dụng tài sản công để thực hiện thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT, nên nghĩa vụ tài chính về đất của toàn dự án Xuân Phương tăng hơn 105 tỷ đồng.

CTCP Tasco (mã chứng khoán HUT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu thuần đạt 215 tỷ đồng, giảm 14% so với quý 4/2019. Chi phí giá vốn lớn hơn cả doanh thu, dẫn đến Tasco lỗ gộp gần 36 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong khi cùng kỳ vẫn ghi lãi 127 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, mảng thu phí mang lại 160 tỷ đồng, chiếm khoảng 74% tổng doanh thu và tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2019. Mảng bất động sản cũng mang về 11,5 tỷ đồng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ mảng hợp đồng xây dựng và cung cấp dịch vụ.

Chi phí tăng cao, Tasco (HUT) lỗ 243 tỷ đồng cả năm - Ảnh 1.
 

Chi phí tài chính ghi nhận hơn 58 tỷ đồng, chủ yếu là chi trả lãi vay. Tính đến hết năm 2020 Tasco còn có khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 97 tỷ đòng và vay nợ thuê tài chính dài hạn 5.411 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng hơn 13 tỷ đồng, lên mức 18 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 54 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động, khiến cho Tasco lỗ gần 154 tỷ đồng quý 4, trong khi cùng kỳ năm 2-19 vẫn lãi sau thuế hơn 26 tỷ đồng. Tasco cho biết, dù doanh thu thu phí không dừng tăng so với cùng kỳ, nhưng đây là giai đoạn các năm đầu của dự án nên các chi phí triển khai rất lớn – làm cho lợi nhuận gộp bị sụt giảm.

Còn mảng bất động sản, giá vốn tăng mạnh do trước đây công ty thực hiện hạch toán giá vốn tiền sử dụng đất của Dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, tuy nhiên, do quy định mới về việc sử dụng tài sản công để thực hiện thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao, nên nghĩa vụ tài chính về đất của toàn dự án tăng hơn 105 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng mạnh do công ty đang đẩy mạnh triển khai dán thẻ Etag miễn phí lần đầu cho các xe. Đồng thời, công ty cũng thực hiện trích lập dự phòng một số khoản nợ phải thu khó đòi đã quá hạn...

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu Tasco đạt 750 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước đó. Gánh nặng các loại chi phí, đồng thời các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lỗ 11 tỷ đồng (cùng kỳ ghi dương gần 13 tỷ đồng). Do vậy, kết quả, Tasco lỗ 235 tỷ đồng cả năm – trong khi năm 2019 vẫn lãi sau thuế hơn 53 tỷ đồng.

Chi phí tăng cao, Tasco (HUT) lỗ 243 tỷ đồng cả năm - Ảnh 2.
 
cafef.vn