Tập đoàn Nagakawa thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

05/06/2022 08:00:00 toquoc.vn
Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (HNX: NAG) nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh.

 

toquoc.vn