Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 1.260 tỷ năm 2020, tăng 13% năm trước

31/01/2021 07:39:00 cafef.vn
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4 đạt 298 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2019 do chi phí tài chính gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Hà Đô (mã HDG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2020. Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 4/2020 của HDG đạt 1.168 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,6% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế cả năm đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 1.260 tỷ năm 2020, tăng 13% năm trước - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu của HD

Biên lợi nhuận gộp của HDG duy trì ở mức cao, quý 4/2020 lên tới 51,6% trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 37,7%.

Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 1.260 tỷ năm 2020, tăng 13% năm trước - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh của HDG

Trong quý này, chi phí tài chính của HDG tăng vọt lên 135 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ 2019 do các khoản phát hành trái phiếu và vay vốn để thực hiện dự án đầu tư, luỹ kế cả năm 2020 chi phí lãi vay của tập đoàn lên tới 379 tỷ đồng, tăng 60,8% so với năm 2019. Trong khi đó doanh thu tài chính giảm hơn 40 tỷ so với cùng kỳ 2019.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2020 đạt 379 tỷ đồng, giảm gần 4,5% cùng kỳ 2019, luỹ kế cả năm đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4 đạt 298 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2019, luỹ kế cả năm đạt 1.260 tỷ đồng, tăng gần 13%.

Lãi ròng cổ đông công ty mẹ quý 4 đạt 204 tỷ đồng, giảm gần 29%, luỹ kế cả năm đạt 968 tỷ đồng, tăng 4% năm 2019.

Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 1.260 tỷ năm 2020, tăng 13% năm trước - Ảnh 3.
 

Tập đoàn Hà Đô, tiền thân là Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghiệp Quốc Phòng thuộc Bộ Quốc Phòng, trở thành công ty cổ phần từ năm 2004, có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, tuy nhiên trong những năm gần đây tập đoàn lấn sang sang mảng năng lượng. Các sản phẩm bất động sản là các khu đô thị mới, nhà thấp tầng, chung cư, văn phòng cho thuê, khách sạn vị trí đa phần ở nội thành Hà Nội và TP.HCM, sản phẩm xây dựng là các công trình dân dụng, công trình giao thông với khách hàng là các cơ quan hưởng ngân sách Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các tập đoàn lớn. Trong mảng năng lượng điện, hiện tại tập đoàn đang sở hữu 5 nhà máy thuỷ điện và hai nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 363 MW cho sản lượng điện là 1.230 triệu Kwh.

Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 1.260 tỷ năm 2020, tăng 13% năm trước - Ảnh 4.

Các dự án HDG đang triển khai

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của HDG đạt hơn 14.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho 1.642 tỷ, giảm một nửa so với đầu năm, khoản phải thu lên tới gần 1.800 tỷ, tăng 82 tỷ so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng đạt hơn 500 tỷ.

Vốn góp của chủ sở hữu đạt 1.543 tỷ, lợi nhuận chưa phân phối đạt 1.460 tỷ.

Tại thời điểm cuối năm 2020, công ty nợ ngắn hạn 700 tỷ, giảm hơn 400 tỷ so với đầu năm, nợ dài hạn 5.868 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ so với đầu năm trong đó 942 tỷ là phát hành trái phiếu. 

cafef.vn