Tập đoàn ASG phát hành gần 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức

29/06/2021 07:51:00 toquoc.vn
Năm 2020 Tập đoàn ASG đạt hơn 58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần63% so với cùng kỳ.

Ngày 8/7 tới đây Tập đoàn ASG (mã chứng khoán ASG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 12,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ phát hành 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 126 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Năm 2020 Tập đoàn ASG đạt 688 tỷ đồng doanh thu, giảm 22,2% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 62,8%, xuống còn hơn 58 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 81 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó dành hơn 126 tỷ đồng phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Tính đến 31/12/2020 Tập đoàn ASG còn 315 tỷ đồng lợi nhuận sua thuế chưa phân phối, hơn 68 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và gần 6 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu.

Trên thị trường, phiên giao dịch hôm nay 28/6 cổ phiếu ASG đã tăng nhẹ lên 38.800 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn ASG phát hành gần 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.
 
toquoc.vn