Tân Tạo (ITA): Doanh thu giảm sâu, quý 4 báo lỗ 10 tỷ đồng

31/01/2021 07:41:00 cafef.vn
Luỹ kế cả năm 2020, Tân Tạo (ITA) đạt 177 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 14% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của Covid – 19.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) đã công bố BCTC quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần chỉ đạt 94 tỷ đồng giảm 80,5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chiếm tới 97% doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ còn 3 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 112,6 tỷ đồng của quý 4/2019.

Trong kỳ doanh thu tài chính đạt hơn 1 tỷ đồng, đáng chú ý chi phí tài chính giảm mạnh từ 88 tỷ đồng xuống còn gần 5 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh đều thấp hơn cùng kỳ tuy nhiên do lãi gộp ở mức thấp nên kết quả ITA lỗ thuần 14,6 tỷ đồng, nhờ 9,5 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên giảm lỗ sau thuế xuống còn hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái nhờ hoàn thuế nên lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 643 tỷ đồng giảm một nửa so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 177,3 tỷ đồng giảm 14% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 174 tỷ đồng. ITA cho biết nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nên kết quả thu hút đầu tư đạt thấp.

Tân Tạo (ITA): Doanh thu giảm sâu, quý 4 báo lỗ 10 tỷ đồng - Ảnh 1.
 
cafef.vn