Tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói gì sau khi nhận nhiệm vụ?

23/07/2022 06:00 daidoanket.vn
Tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói gì sau khi nhận nhiệm vụ?
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: kinhtedothi.vn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Trung Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ cảm ơn chân thành đến HĐND TP, các vị Đại biểu HĐND thành phố đã tin tưởng, giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

“Với cá nhân tôi, nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội là niềm vinh dự, đồng thời mang trách nhiệm hết sức lớn lao trước Đảng bộ, Chính quyền, cử tri và nhân dân Thủ đô” --ông Trần Sỹ Thanh nói.

Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị đã khẳng định “Thủ đô Hà Nội là Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước”. Hà Nội còn là Thủ đô của lương tri và phẩm giá, nơi hội tụ tinh hoa của đất trời, nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi.

“Trước lịch sử ngàn năm văn hiến, với quy mô và tầm vóc vĩ đại của Thủ đô, chúng ta - trong đó có tôi thấy mình nhỏ bé, nhưng nhận thức được nhiệm vụ được giao là to lớn. Vì thế, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND TP, tôi nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thủ đô; cùng các  Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND TP triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, 10 Chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết của HĐND thành phố.

Đặc biệt là tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - tân Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nói.

Trong đó, ưu tiên tạo đột phá trên 3 lĩnh vực: Thứ nhất, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị.

Thứ ba, Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch.

Ban Thường vụ Thành ủy chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: kinhtedothi.vn.
Ban Thường vụ Thành ủy chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: kinhtedothi.vn.

“Trên cương vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tôi sẽ gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của Thủ đô qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; từng bước thực hiện mục tiêu để Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; là thành phố kết nối toàn cầu; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện, đặc sắc và hài hòa, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới - để Thủ đô Hà Nội thực sự trở thành một thành phố đáng sống” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói.

Thực hiện mục tiêu đó, yêu cầu hệ thống chính quyền thành phố phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng; kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; nhất là việc cá thể hóa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan hành chính của thành phố.

Mục tiêu quan trọng trước mắt để “mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của chính quyền thành phố - Thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

Thay mặt UBND TP, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các lãnh đạo Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố, các vị Đại biểu HĐND thành phố, cùng toàn thể cử tri và nhân dân Thủ đô.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Trần Sỹ Thanh. Nguồn: Hanoimoi.com.vn.
Tóm tắt quá trình công tác của ông Trần Sỹ Thanh. Nguồn: Hanoimoi.com.vn.