Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) báo lãi sau thuế quý 3 giảm 20% so với cùng kỳ 2020

24/10/2021 08:11:00 toquoc.vn
Tính chung 9 tháng đầu năm 2021 PVIRe lãi sau thuế 91 tỷ đồng, hoản thành 67% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe – mã chứng khoán PRE) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu phí bảo hiểm thuần kinh doanh bảo hiểm đạt 257 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ.

Trừ các chi phí phát sinh, PVIRe lãi gộp 15,8 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm (giảm 7,9 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí chi hoa hồng bảo hiểm tăng).

Trong quý công ty ghi nhận doanh thu tài chính đạt hơn 28, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính của công ty phần lớn từ thu lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính xấp xỉ 4 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 PVIRe lãi sau thuế 26,2 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) báo lãi sau thuế quý 3 giảm 20% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PVIRe đạt 728 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế giảm 14,8% xuống còn gần 91 tỷ đồng và mới hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm. EPS đạt 1.147 đồng.

toquoc.vn