Sunshine Homes (SSH) báo lãi quý 1 tăng gấp đôi cùng kỳ dù doanh thu sụt giảm mạnh

07/05/2022 07:00:00 toquoc.vn
Sunshine Homes cho biết lợi nhuận quý 1/2022 tăng trưởng mạnh nhờ doanh thu tài chính tăng và chi phí bán hàng sụt giảm.

Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán SSH) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu thuần giảm mạnh 76,6% xuống mức 87,9 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn cũng sụt giảm mạnh với tỷ lệ 74,4% khiến biên lãi gộp thu hẹp từ 32,9% xuống còn 26,6% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 23,4 tỷ đồng, giảm hơn 81% so với cùng kỳ.

Trong quý 1, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 200 tỷ đồng, tăng 73,7% cùng kỳ chủ yếu nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Mặt khác, chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ 3,5% lên 137,6 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay, lãi trái phiếu giảm 17.7% xuống mức 99 tỷ đồng song chi phí phát hành trái phiếu lại tăng gấp 4 lần lên 38,4 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính ghi nhận đến 31/3/2022 Sunshine Homes có 551,5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng cao gấp 3,3 lần hồi đầu năm.

Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.071 tỷ đồng (tăng 507 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm), còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.295 tỷ đồng (giảm gần 131 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt sụt giảm mạnh 85,4% và 45,7% so với cùng kỳ. Kết quả, Sunshine Homes lãi sau thuế 53,3 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ. Công ty cho biết nguyên nhân là do doanh thu tài chính tăng và chi phí bán hàng sụt giảm.

 

Thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của SSH ghi nhận gần 11.287 tỷ đồng, tăng 15,7% so với đầu năm. Tồn kho cuối kỳ đạt hơn 1.498 tỷ đồng, tăng 30,7%so với đầu năm, toàn bộ đều ở chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của 3 Dự án Sunshine City, Sunshine Center, và Sunshine Capital Tây Thăng Long.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, SSH dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu 3.000 tỷ đồng và 400 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 32% và 24% so với kết quả đạt được năm 2021.

Như vậy kết thúc 3 tháng đầu năm, Sunshine Homes mới hoàn thành được 2,9% chỉ tiêu doanh thu và 13,3% chỉ tiêu về lợi nhuận năm.

toquoc.vn