Sudico (SJS) tiếp tục xin “khất” hàng trăm tỷ đồng cổ tức năm 2016, 2017 sang năm 2021

08/12/2020 23:12:21 cafef.vn
Sudico sẽ thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 10%) và năm 2017 (tỷ lệ 10%) từ 31/12/2020 sang 31/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà – Sudico (Mã CK: SJS) vừa thông qua nghị quyết thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền mặt.

Theo đó, Sudico sẽ thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 10%) và năm 2017 (tỷ lệ 10%) từ 31/12/2020 sang 31/12/2021. Trong trường hợp công ty thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động SXKD, HĐQT ủy quyền TGĐ Sudico xem xét thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 và 207 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn thời gian thay đổi trên.

Sudico (SJS) tiếp tục xin “khất” hàng trăm tỷ đồng cổ tức năm 2016, 2017 sang năm 2021 - Ảnh 1.
 

Trước khi ra thông báo trì hoãn này, Sudico đã nhiều lần hoãn trả cổ tức năm 2016 và 2017 cho cổ đông. Trong năm 2019, Sudico từng giải trình việc liên tục trì hoãn trả cổ tức vì nguồn vốn chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 cho các cổ đông của Sudico chủ yếu từ nguồn thu tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh và các dự án khác. Do các đối tác chậm trễ thanh toán, dẫn đến công ty bị thiếu hụt nguồn vốn để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Vào đầu năm nay, nhóm quỹ Dragon Capital đã thoái toàn bộ vốn đầu tư khỏi Sudico. Trong tháng 10 vừa qua, Sudico đã thông qua nghị quyết phát hành 300 tỷ trái phiếu để bổ sung vốn đầu tư dự án Nam An Khánh.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, Sudico đạt 29,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Sudico (SJS) tiếp tục xin “khất” hàng trăm tỷ đồng cổ tức năm 2016, 2017 sang năm 2021 - Ảnh 2.
 
cafef.vn