SSI, NVL, MSB, HVH, SFI, TMS, KHP, TEG, CVT, G36, PVM, HT1, THP, PVR, SSN, TLD, TLT, HNT, DID: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

23/03/2021 11:41:33 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Chứng khoán SSI (SSI): En Fund L.P đã nhận 46.859.491 cp (tỷ lệ 7,21%) và trở thành cổ đông lớn – đây là số cổ phiếu phát hành cho số trái phiếu chuyển đổi của En Fund. Trước giao dịch En Fund không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 16/3/2021.

CTCP Địa ốc No Va (NVL): Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, quyền Giám đốc tài chính, đăng ký mua 350.000 cp. Trước giao dịch bà Dung sở hữu 4.746 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/3 đến 26/3/2021.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB): Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đăng ký bán 4.031.812 cp trong tổng số 4.341.463 cp (tỷ lệ 0,34%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/4 đến 5/5/2021.

CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH): Ông Trần Hữu Đông, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2,1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 11.371.448 cp (tỷ lệ 30,77%). Đây là giao dịch mua cổ phiếu lẻ và dôi dư từ đợt phát hành. Giao dịch thực hiện ngày 10/3/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HVH, cùng thời gian, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 1,1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.897.584 cp (tỷ lệ 10,55%). Ông Đỗ Duy Cường, Tổng Giám đốc, đã mua 1.734.209 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.912.502 cp (tỷ lệ 18,71%).

CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI): Ông Nguyễn Hải Nguyên, con ông Nguyễn Hoàng Anh – Tổng Giám đốc – đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu xuống còn 200.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 15/3 đến 18/3/2021.

CTCP Transimex (TMS): CTCP Đầu tư Toàn Việt đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 4.158.534 cp (tỷ lệ 5,11%) xuống 2.158.534 cp (tỷ lệ 2,65%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 24/2 đến 23/3/2021. Tiếp đó Công ty Toàn Việt đăng ký bán toàn bộ 2.158.534 cổ phiếu còn lại, giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/3 đến 22/4/2021.

Còn Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải lại đăng ký mua 1,5 triệu cp. Trước giao dịch công ty Thiên Hải sở hữu 2.558.866 cp (tỷ lệ 3,14%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/3 đến 22/4/2021.

Điểm liên quan là Công Ty Toàn Việt và Công ty Thiên Hải đều do ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT của Transimex – làm Chủ tịch HĐQT.

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 114.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.386.344 cp (tỷ lệ 7,8%). Giao dịch thực hiện ngày 9/3/2021.

CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành (TEG): Ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Kiên không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/3 đến 23/4/2021.

CTCP CMC (CVT): CTCP Nhựa Đồng Nai đăng ký mua 19 triệu cp. Trước giao dịch Công ty Nhựa Đồng Nai không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/3 đến 23/4/2021.

Tổng công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 12901.977 cp (tỷ lệ 13,36%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/3 đến 22/4/2021.

CTCP máy – Thiết bị dầu khí (PVM): Bà Nguyễn Anh Thu, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 6.535.100 cp (tỷ lệ 16,91%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Anh Thu không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 17/3/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PVM, cùng ngày, bà Lê Thị Kiều Vân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7 triệu cp (tỷ lệ 18,12%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Kiều Vân không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, nhà đầu tư, đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch bà Nhung sở hữu 876.004 cp (tỷ lệ 0,229%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/3 đến 23/4/2021.

CTCP Thủy sản và thương mại Thuận Phước (THP): Ông Lê Thanh Thảo, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Thảo sở hữu 1.074.320 cp (tỷ lệ 4,97%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/3 đến 20/4/2021.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): Ông Trần Trường Giang, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 2.714.820 cp (tỷ lệ 5,23%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/3/2021.

CTCP XNK Thủy sản Sài Gòn (SSN): Ông Huỳnh Cao Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 2.244.000 cp (tỷ lệ 5,67%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/3/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long (TLD): Bà Nguyễn An Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 369.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.552.218 cp (tỷ lệ 16,4%). Giao dịch thực hiện ngày 19/3/2021.

CTCP Viglacera Thăng Long (TLT): Ông Đoàn Hải Mậu, Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Mậu sở hữu 30.000 cp (tỷ lệ 0,43%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/3 đến 20/4/2021.

CTCP Xe điện Hà Nội (HNT): CTCP Dầu khí và kinh doanh tổng hợp đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.086.387 cp (tỷ lệ 19,75%). Giao dịch thực hiện ngày 18/3/2021.

CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL): Ông Nguyễn Hồng Quyền, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 240.790 cp (tỷ lệ 1,73%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/3 đến 22/4/2021.

CTCP DIC Đồng Tiến (DID): Bà Trần Thị Mỹ Dung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 157.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 783.400 cp (tỷ lệ 5,64%). Giao dịch thực hiện ngày 15/3/2021.

toquoc.vn