SSI đặt mục tiêu 1.870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, dự kiến phát hành tối đa 442 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 11.000 tỷ đồng

29/04/2021 14:40:00 toquoc.vn
Trong bối cảnh thị trường đang có cơ hội phát triển trong dài hạn, SSI cũng như các công ty chứng khoán đều có kế hoạch tăng quy mô vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu đạt 5.263 tỷ đồng doanh thu và 1.870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Mục tiêu này nếu đạt được sẽ vượt xa kỷ lục lợi nhuận 1.623 tỷ đồng mà Chứng khoán SSI đạt được vào năm 2018.

Theo ban lãnh đạo SSI, mục tiêu tăng trưởng này dựa trên cơ sở tăng trưởng bền vững, không chạy đua tăng trưởng nóng.

Đơn cử như trong việc cho vay margin, dư nợ của Chứng khoán SSI đến cuối quý 1 là 11.123 tỷ đồng, thấp hơn vốn chủ trong khi nhiều công ty đã tiệm cận mức đối đa 2 lần vốn chủ theo quy định.

SSI đặt mục tiêu 1.870 tỷ đồng LNTT, dự kiến phát hành tối đa 442 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 11.000 tỷ đồng - Ảnh 1.
 

Trong bối cảnh thị trường đang có cơ hội phát triển trong dài hạn, Chứng khoán SSI cũng như các công ty chứng khoán đều có kế hoạch tăng quy mô vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư.

Tại đại hội đồng cổ đồng thường niên tới đây, Chứng khoán SSI sẽ trình kế hoạch phát hành tối đa 442,69 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 11.000 tỷ đồng.

Cụ thể công ty dự kiến phát hành 219,1 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 6:2, chào bán 109,55 cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 6:1 với giá bằng mệnh giá.

Bên cạnh đó, Chứng khoán SSI sẽ chào bán riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết và tối đa 10 triệu cổ phiếu ESOP.

Thời gian phát hành trong năm 2021 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ.

Hiện tại, Chứng khoán SSI đang là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất với vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tại thời điểm 31/3/2021 đạt lần lượt là 11.168 tỷ và 6.498 tỷ đồng.

Với kế hoạch lợi nhuận cùng kế hoạch tăng vốn như dự kiến, quy mô vốn chủ của SSI sẽ tiếp tục được củng cố.

toquoc.vn