SSI báo lãi 992 tỷ đồng sau nửa năm, cho vay margin cao kỷ lục

22/07/2021 09:40:00 congluan.vn
(CLO) 6 tháng đầu năm, cho vay hoạt động ký quỹ của Công ty Chứng khoán SSI đã đạt đến 15.539 tỷ đồng, vượt qua Mirae Asset (dư nợ 15.111 tỷ đồng) để trở thành công ty chứng khoán có dư nợ cho vay lớn nhất thị trường.
1

Lãi sau thuế quý 2 tăng nhẹ 8%

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/2021 với doanh thu hoạt động đạt 1.729 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 624 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với quý 2/2020, hoạt động đầu tư tăng 33% trong cơ cấu tổng doanh thu, đạt 580 tỷ đồng.

Trong quý 2/2021, SSI ghi nhận sự tăng lên của các khoản chi phí như chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng gấp 2,4 lần đạt 369,8 tỷ đồng; lỗ từ các tài sản tài chính EVTPL tăng hơn 82 tỷ đồng.

Kết quả, SSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 đạt 565,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận khoản doanh thu hoạt động đạt 3.198 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 992,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 42% và 84% so với cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả này, kết thúc nửa đầu năm 2021, SSI đã hoàn thành 64% kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận.

Cho vay ký quỹ cao nhất trong các công ty chứng khoán

Hầu hết các công ty chứng khoán trên thị trường đều tăng trưởng dư nợ mạnh trong quý 2/2021.

Đáng chú ý, tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản SSI là 41.538 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, trong đó ghi nhận sự tăng vọt của các khoản cho vay (dư nợ margin và tạm ứng) hơn 16.158 tỷ đồng, tăng hơn 6.900 tỷ đồng, tương ứng tăng 75% so với đầu năm, trong đó cho vay hoạt động ký quỹ (Margin) đạt đến 15.539 tỷ đồng, mức kỷ lục từ trước đến nay.

Kết quả, doanh thu từ cho vay ký quỹ và phải thu đạt 338 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.

Với con số cho vay ký quỹ cao kỷ lục, SSI đã vượt qua Mirae Asset (dư nợ 15.111 tỷ đồng) để trở thành công ty chứng khoán có dư nợ cho vay lớn nhất thị trường. Đây cũng là lần đầu tiên dư nợ SSI trở lại vị trí số 1 thị trường kể từ quý 2/2019.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tại SSI tính đến cuối tháng 6/2021 là 30.442 tỷ đồng, tăng 17,8% so với hồi đầu năm.

Chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 27.578 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng tăng 1.500 tỷ đồng lên mức 11.095 tỷ đồng nhờ nâng vốn trong kỳ.

Trong quý 2, SSI đã chốt lời hơn 217 tỷ đồng đối với cổ phiếu, chứng quyền niêm yết và gần 66 tỷ đồng với trái phiếu.

Trong đó, một số khoản chốt lời nổi bật là HPG (17.8 tỷ đồng), FPT (30.9 tỷ đồng), TCB (47.4 tỷ đồng), OPC (34.4 tỷ đồng), STB (31.3 tỷ đồng), MBB (27.1 tỷ đồng).

Tuy vậy, Công ty cũng phải cắt lỗ hơn 203. 6 tỷ đồng. Một số khoản cắt lỗ nổi bật như ELC (lỗ 10.6 tỷ đồng), VRE (hơn 11.1 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Công ty ghi lỗ hơn 165.3 tỷ đồng từ chứng quyền tự phát hành.

Tới cuối quý 2, danh mục FVTPL của SSI ở mức gần 12.700 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 13.100 tỷ đồng (theo giá gốc).

Trong đó, HPG, FPT, ELC, PLX, TDM là những mã nổi bật.

Theo ước tính, dư nợ cho vay (chủ yếu là cho vay margin) trên toàn thị trường tính tới cuối quý 2/2021 vào khoảng 145.000 tỷ đồng (~6,3 tỷ USD) và đây là con số kỷ lục trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ khi thành lập tới nay.

So với quý trước đó, dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán trên thị trường đã tăng thêm khoảng 35.000 tỷ đồng.

Cũng cần lưu ý, đây là số dư nợ không bao gồm cho vay 3 bên. Nếu tính thêm dư nợ từ cho vay 3 bên, con số thực tế sẽ lớn hơn rất nhiều con số 145.000 tỷ đồng.

Tính riêng 20 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường có dư nợ cho vay cuối quý 2/2021 lên tới 122.000 tỷ đồng, tăng khoảng 24.000 tỷ đồng (+24%) so với quý trước và tăng gần 3 lần so với thời điểm thị trường tạo đáy tại vùng 660 điểm vào cuối quý 1/2020.

Thanh Thư

congluan.vn