Sotrans (STG) báo lợi nhuận quý 4/2020 cao gấp gần 4 lần cùng kỳ

31/01/2021 14:31:00 cafef.vn
Lũy kế năm 2020, Sotrans ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 114,4 tỷ đồng, giảm 7% so với kết quả đạt được trong năm 2019 nhưng đã hoàn thành vượt tới 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans – mã chứng khoán STG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu đạt 667 tỷ đồng, tăng 30,8% so với quý 4 năm ngoái, tuy nhiên tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, tăng 25,4% nên lợi nhuận gộp thu về tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 162 tỷ đồng.

Trong quý 4 doanh thu tài chính ghi âm 678 triệu đồng, trong khi cùng kỳ ghi dương 2,1 tỷ đồng. Đáng chú ý chi phí tài chính giảm mạnh chỉ bằng 1/5 cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 8,8% xuống 34 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh 34,8% lên 55,4 tỷ đồng. Lãi từ công ty liên doanh liên kết tăng 89% lên 12,7 tỷ đồng.

Mặc dù trong kỳ công ty ghi nhận khoản lỗ khác 6,4 tỷ đồng, còn cùng kỳ năm trước có lãi 1,6 tỷ đồng, song Sotrans vẫn báo lãi sau thuế quý 4/2020 tăng mạnh gấp 3,8 lần kết quả đạt được trong quý 4/2019, đạt 54,6 tỷ đồng.

Sotrans (STG) báo lợi nhuận quý 4/2020 cao gấp gần 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Lũy kế năm 2020, Sotrans ghi nhận doanh thu đạt 2.032,6 tỷ đồng. Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ tăng cao đồng thời công ty cũng ghi nhận khoản lỗ khác 3,2 tỷ đồng (cùng kỳ có lãi 4,3 tỷ đồng) nên lợi nhuận sau thuế thu về giảm 7% so với kết quả đạt được năm 2019, đạt 114,4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 101,3 tỷ đồng. EPS đạt 1.031 đồng.

Được biết, năm 2020, STG đặt kế hoạch doanh thu gần 1.780 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 61,21 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt tới 14,2% kế hoạch doanh thu và gần 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

cafef.vn