SMB lập đỉnh, Bia Sài Gòn - Miền Trung chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ 10%

17/12/2020 11:43:00 cafef.vn
Cổ phiếu SMB đã tăng khoảng 18% so với hồi đầu năm và tăng 61% so với đợt giảm mạnh hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Ngày 23/12 tới đây Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán SMB) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 4/1/2021.

Như vậy với 29,85 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SMB sẽ chi khoảng gần 30 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, SMB đã thực hiện trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% vào ngày 10/11, thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 29/10. Tính cả đợt này, tổng mức chia cổ tức năm 2020 qua 2 đợt là 35%, đúng bằng mức dự kiến đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên hồi tháng 6.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 SMB ghi nhận doanh thu là 870 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 136 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,7% và 31,5% so với 9 tháng đầu năm 2019, lần lượt thực hiện được 84% chỉ tiêu doanh thu và vượt 29% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính đến 30/9/2020 SMB còn hơn 177 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, gần 75 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường, cổ phiếu SMB đang tăng mạnh và liên tục xác lập đỉnh mới. Sau 4 phiên tăng trần liên tiếp, đóng cửa phiên 16/12, cổ phiếu SMB đứng tại mức 43.000 đồng/cp, tăng khoảng 18% so với hồi đầu năm và tăng 61% so với đợt giảm mạnh hồi cuối tháng 3 vừa qua.

SMB lập đỉnh, Bia Sài Gòn - Miền Trung chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ 10% - Ảnh 1.
 
cafef.vn