Siết quản lý bán bảo hiểm qua ngân hàng

01/03/2023 05:46 daidoanket.vn

Văn bản hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, thông qua cũng đã bổ sung hàng loạt các nhóm giải pháp để đảm bảo quản lý chặt chẽ kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng…

Liên quan đến tình trạng nhân viên ngân hàng “ép” khách hàng mua bảo hiểm thời gian qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý giám sát thị trường bảo hiểm.

Theo đó, năm 2022, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã trình Bộ Tài chính và được Bộ phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng đối với 10 doanh nghiệp bảo hiểm và đã thực hiện được 4 cuộc thanh tra, đang trong quá trình hoàn thiện kết luận. Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, sẽ xử lý nghiêm hoặc phối hợp với cơ quan công an xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Năm 2023, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giám sát với kênh này. Thời gian qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã chủ động làm việc và phối hợp với cơ quan Thanh tra, giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước để cùng xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm quản lý chặt chẽ các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc hợp tác bán sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng. Hai cơ quan này sẽ cùng phối hợp để thực hiện thanh tra đối với cả ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bảo hiểm để đảm bảo đồng bộ, xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có), đảm bảo lợi ích của người tham gia bảo hiểm.

Để ngăn chặn tình trạng khách hàng gửi tiết kiệm bị tư vấn chuyển sang bảo hiểm, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết: Với pháp luật kinh doanh bảo hiểm, nguyên tắc quan trọng đầu tiên là việc tham gia bảo hiểm phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Với đại lý, dù là tổ chức hay cá nhân, phải tư vấn trung thực và tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của khách hàng.

Trong các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã bổ sung một loạt các giải pháp để đảm bảo minh bạch trong các tài liệu sản phẩm bảo hiểm. Trong đó, bổ sung nguyên tắc tự nguyện để khách hàng hiểu được mục đích, sản phẩm bảo hiểm đó có phù hợp với mình không. Dự thảo cũng bổ sung các quy định về trách nhiệm của đại lý tư vấn bảo hiểm như nghiêm cấm việc tư vấn sai, tư vấn mập mờ gây hiểu nhầm giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm ngân hàng…

Cũng theo ông Trung, hiện tại Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đang trình cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để phù hợp với nội dung của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 cũng như các văn bản hướng dẫn luật liên quan. Việc xử phạt bao gồm các hình thức phạt bằng tiền và các hình thức phạt bổ sung. Thậm chí, hình phạt bổ sung có thể sẽ là hình thức cấm hoặc ngừng kinh doanh có thời hạn nếu vi phạm nghiêm trọng.