SHB muốn tăng mạnh vốn điều lệ thêm hơn 9.300 tỷ, sẽ vượt qua Techcombank, Agribank, ACB

17/04/2022 06:43:00 toquoc.vn
Ngân hàng này dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và chào bán hơn 533,3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cp để tăng vốn điều lệ lên hơn 36.000 tỷ đồng trong năm 2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sắp tới, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.

Theo đó, nhà băng này muốn tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên 36.007 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ của SHB sẽ vượt qua Techcombank (hơn 35.100 tỷ đồng), Agribank (hơn 34.200 tỷ đồng), ACB (đang là 27.000 tỷ và dự kiến tăng lên 33.744 tỷ đồng).

Mức vốn điều lệ hơn 36.000 tỷ đồng cũng sẽ giúp SHB vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng vốn điều lệ hệ thống ngân hàng. Trước đó, trong năm 2021, vốn điều lệ của SHB cũng đã tăng mạnh hơn 9.000 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2022, SHB sẽ tăng vốn theo 2 cấu phần.

Đợt 1, SHB sẽ phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 15%. Nguồn vốn từ lợi nhuận năm 2021. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 3/2022

Đợt 2, SHB sẽ chào bán hơn 533,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền tỷ lệ 20%. Giá chào bán chỉ ở mức 12.500 đồng/cp, rẻ hơn rất nhiều so với thị giá hiện nay (quanh mức 20.000 đồng/cp).

Thời gian dự kiến hoàn thành là trong quý 3/2022 hoặc cho đến khi SHB hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Với số vốn điều lệ tăng thêm (9.334 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần dự kiến tăng thêm (1.333 tỷ đồng) từ đợt tăng vốn điều lệ lần này là 10.667 tỷ đồng, ngân hàng sẽ dùng để đầu tư nâng cao năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho SHB trên nguyên tắc an toàn hiệu quả.

Cụ thể, ngân hàng sẽ dùng khoảng 500 tỷ để đầu tư hiện đại hóa công nghệ thông tin, phát triển ngân hàng số, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ mở rộng mạng lưới trong năm 2002, nâng cấp sửa chữa các chi nhánh/phòng giao dịch,…

Phần lớn số vốn còn lại sẽ được dùng bổ sung cho các hoạt động kinh doanh của SHB bao gồm các hoạt động cho vay, đầu tư, cấp tín dụng,…

Trong đó dự kiến dùng hơn 9.257 tỷ đồng để cho vay doanh nghiệp, gồm cho vay bổ sung vốn lưu động (4.000 tỷ), cho vay tài trợ tài sản cố định (200 tỷ), cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án kinh doanh (5.057 tỷ đồng). 1.060 tỷ sẽ được dùng để cho vay cá nhân như cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng, cho vay mua nhà, cho vay sản xuất kinh doanh.

Với kế hoạch tăng vốn mạnh như vậy, SHB cũng đề ra mục tiêu kinh doanh khá tham vọng. Ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2022 sẽ đạt 11.686 tỷ đồng, tăng tới 87% so với năm 2021.

Đồng thời, chất lượng tài sản được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới 1,3%.

Trước đó, trong năm 2021, SHB là một trong những ngân hàng có tăng trưởng cao nhất, với lợi nhuận tăng tới 91% so với năm 2020, đạt mức 6.260 tỷ đồng.

 
 
toquoc.vn