SHB ghi nhận lợi nhuận hơn 3.400 tỷ đồng, lãi từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến

31/01/2021 07:45:00 cafef.vn
Theo thuyết minh báo cáo, tính đến cuối năm 2020, SHB đang có 28.629 tỷ đồng chứng khoán đầu tư, tăng tới 33% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với lợi nhuận trước thuế của cả năm đạt 3.412 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8% so với năm trước, trong đó, riêng quý 4 đóng góp 805 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng tín dụng vẫn đóng vai trò nòng cốt khi mang về cho ngân hàng khoản lãi 9.965 tỷ đồng, tăng 27,3% so với kết quả đạt được năm 2019. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng trưởng 23,1%, đạt 192 tỷ đồng.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng đột biến gấp 2,8 lần, đạt 1.306 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo, tính đến cuối năm 2020, SHB đang có 28.629 tỷ đồng chứng khoán đầu tư, tăng tới 33% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành.

Riêng hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng âm 30%, xuống còn 514 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động trong năm của ngân hàng đạt 12.234 tỷ đồng, tăng trưởng 30,3% so với năm trước.

Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 8,5%, lên 4.288 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận thuần trước rủi ro của ngân hàng tăng tới 46,2% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.412 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8% so với năm trước và hoàn thành vượt 4,4% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.

Tính đến cuối tháng 12/2020, tổng tài sản của SHB đạt 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Cho vay khách hàng tăng 15,3%, lên 305,6 nghìn tỷ đồng trong khi tiền gửi của khách hàng tăng 17,1%, lên 303,6 tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng đang ở mức khá cao, hơn 100%.

Theo đó, trong kỳ, ngân hàng đã phải phát hành thêm gần 2.000 tỷ đồng giấy tờ có giá để thu xếp nguồn vốn phục vụ hoạt động tín dụng.

Về chất lượng cho vay, hiện ngân hàng đang có tổng nợ xấu là 5.253 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức 3.475 tỷ đồng, tăng 13% và chiếm 66% tổng nợ xấu.

Dù vậy, do tăng trưởng tín dụng ở mức cao nên đến cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu/cho vay của ngân hàng giảm xuống 1,7%, từ mức 1,9% hồi đầu năm.

cafef.vn