SCI E&C phát hành 13 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 110%, giá cổ phiếu SCI đã tăng gấp 4 lần trong vòng nửa năm

15/12/2020 07:42:00 cafef.vn
Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu trong khi thị giá cổ phiếu SCI đang xấp xỉ 67.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phầnSCI E&C (mã chứng khoán SCI) vừa công bố bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, SCI E&C đăng ký chào bán hơn 13,3 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Trong đó phát hành gần 605.000 cổ phiếu trả cổ tức, phát hành gần 605.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty và phát hành gần 12,1 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

SCI E&C sẽ phát hành gần 605.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 SCI E&C đạt 1.316 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 30% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, gấp đôi lợi nhuận đạt được năm 2018. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt hơn 67,5 tỷ đồng.

Phát hành cổ phiếu ESOP

Bên cạnh đó SCI E&C cũng phát hành gần 605.000 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên công ty. Tỷ lệ phát hành 5%. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mục đích phát hành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên, giữ chân lãnh đạo cấp cao, tạo động lực thúc đẩy người lao động và đáp ứng một phần nguồn vốn đầu tư xe máy thiết bị và bổ sung vốn lưu động.

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

SCI E&C thông báo phát hành gần 12,1 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành được xác định là chiết khấu 39% so với giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2019 là 16.369 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu SCI đã tăng mạnh trong vòng nửa năm qua. Từ vùng giá dưới 15.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 7/2020, đã tăng vọt lên vùng giá 66.800 đồng/cổ phiếu như hiện nay, tương ứng tăng gấp 4,4 lần trong vòng nửa năm.

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu chưa đến 1/6 thị giá cổ phiếu SCI thời điểm hiện tại.

SCI E&C phát hành 13 triệu cổ phiếu tăng VĐL thêm 110%, giá cổ phiếu SCI đã tăng gấp 4 lần trong vòng nửa năm - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu SCI trong 6 tháng gần đây.

Kế hoạch sử dụng vốn

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 127 tỷ đồng dùng để đáp ứng một phần vốn đầu tư thiết bị xe máy, bổ sung vốn lưu động bổ sung cho các dự án mà công ty đang triển khai thi công với vai trò tổng thầu, đồng thời tạo vị thế cạnh tranh đối với các công ty khác cùng lĩnh vực.

cafef.vn