SCI E&C lãi ròng quý 2 gần 32 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ 2020

02/08/2021 13:27:00 toquoc.vn
Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 SCI E&C lãi sau thuế 105 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Coog ty cổ phần SCI E&C (mã chứng khoán SCI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với nhiều điểm đáng chú ý.

Tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt mức kỷ lục 1.715 tỷ đồng, gấp 6,7 lần cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên chi phí vốn cao nên lợi nhuận gộp thu về còn 72 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Doanh thu của công ty phần lớn đến từ doanh thu hợp đồng xây dựng.

Trong quý doanh thu tài chính tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 26 tỷ đồng còn chi phí tài chính cũng tăng hơn 20 tỷ đồng, lên mức 25 tỷ đồng – mà trong đó phần lớn là chi trả lãi vay.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức 33 tỷ đồng.

Kết quả, SCI E&C báo lãi trước thuế gần 40 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 31,8 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

SCI E&C lãi ròng quý 2 gần 32 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu SCI E&C đạt 2.486 tỷ đồng, gấp 5,7 lần doanh thu đạt được nửa đầu năm 2020, trong đó có đến 2.465 tỷ đồng doanh thu từ các hợp đồng xây dựng.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 131 tỷ đồng, hoàn thành và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2020. EPS đạt 4.129 đồng.

toquoc.vn