Sắp đưa 150 triệu cổ phiếu lên sàn Upcom, Cảng Phước An làm ăn ra sao?

10/07/2021 07:11:00 congluan.vn
(CLO) Ngày 14/7 tới, 150 triệu cổ phiếu PAP của Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An được chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom. Những năm gần đây, “bức tranh” kinh doanh tại PAP khá ảm đạm, hoạt động tài chính cũng “kém sáng”, đặc biệt là “kho tiền mặt” của doanh nghiệp đang cạn dần…

“Chào sàn” giá 10.100 đồng/cổ phiếu

Theo nội dung thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 150 triệu cổ phiếu PAP của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (Cảng Phước An – Mã CK: PAP) được chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom.

Ngày giao dịch đầu tiên 14/7/2021.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.100 đồng/cổ phiếu.

Cảng Phước An được thành lập năm 2008, thực hiện đầu tư và khai thác Cảng tổng hợp Phước An với nhiệm vụ chính: đầu tư khai thác phát triển cảng và khu hậu cần; đầu tư xây dựng và vận hành căn cứ dịch vụ container, kho bãi hàng hóa và các công trình chuyên ngành (hệ thống kho chứa các sản phẩm dầu khí) và các dịch vụ hậu cần; kinh doanh vận tải biển, vận tải đường thủy và đường bộ, đại lý tầu biển, vận chuyển dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu…

Dự án Cảng Phước An có vị trí tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, đã và đang được kết nối giao thông thông suốt, thuận tiện bằng hệ thống đường bộ hiện đại, khoảng cách từ Cảng Phước An đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương chỉ khoảng 40km.

Với quy mô gần 800ha, vốn đầu tư gần 20 nghìn tỷ đồng được triển khai trên diện tích khu đất 183ha, chiều dài bến 3.050m, Cảng Phước An có thể tiếp nhận đồng thời 10 tàu có trọng tải 60.000DWT; công suất hàng thông qua cảng 6,5 triệu tấn/năm với hàng tổng hợp và 2,5 triệu TEU/năm với hàng container.

Lợi nhuận trồi sụt, kho tiền mặt ‘cạn dần’

Giai đoạn 2017 – 2020 lợi nhuận tại Cảng Phước An tăng giảm thất thường, thậm chí ghi nhận âm.

Cụ thể, năm 2017 công ty lãi sau thuế gần 11 tỷ đồng nhưng năm 2018, Cảng Phước An lỗ gần 8 tỷ đồng.

Đến năm 2019 lãi sau thuế bất ngờ đạt 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2020 lãi sau thuế lại giảm 39%, xuống còn 14 tỷ đồng.

Ngoài kết quả kinh doanh ảm đạm, hoạt động tài chính tại Cảng Phước An cũng ‘kém sáng’, đặc biệt liên quan đến ‘kho tiền mặt’ tại doanh nghiệp này.

Giai đoạn 2017 - 2020, tiền và các khoản tương đương tiền tại Cảng Phước An giảm mạnh từ 294 tỷ đồng xuống còn vỏn vẹn 47 tỷ đồng, tương đương giảm 84%.

3

Đáng chú ý, nợ phải trả tại Cảng Phước An cũng tăng mạnh từ 17 tỷ đồng (2017) lên 166 tỷ đồng (2020), tương đương tăng gấp 9,7 lần.

Trong 4 năm qua, tổng tài sản tịa Cảng Phước An cũng có xu hướng tăng nhưng không đáng kể, tueg 1.109 tỷ đồng (2017) lên 1.276 tỷ đồng (2020).

Trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 ghi nhận tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 232 tỷ đồng số đầu năm lên 1.217 tỷ đồng số cuối năm, trong đó chủ yết gia tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (tỷ 120 tỷ đồng lên 1.098 tỷ đồng) – trong đó ghi nhận công ty đã chuyển gần 970 tỷ đồng cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch để hỗ trợ đền bì giải phóng mặt bằng dự án.

Trong năm, vốn hóa khoản chi phí lãi vay liên quan đến các khoản vay nhằm tài trợ cho việc phát triển và xây dựng dự án Cảng Phước An với số tiền hơn 1.700 tỷ đồng.

Liên tiếp bị xử phạt

Năm 2017, Cảng Phước An thực hiện chào bán 20 triệu cổ phiếu.

Theo phương án chào bán, số tiền thu được từ đợt chào bán 200 tỷ đồng được Công ty sử dụng vào dự án cảng Phước An 164 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 36 tỷ đồng.

Theo thuyết minh số 13, vốn chủ sở hữu tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty, tổng số tiền thu được chào bán cổ phiếu năm 2017 là 200 tỷ đồng đã được Công ty sử dụng để bổ sung vốn phục vụ việc giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ sau của Dự án cảng Phước An 240 triệu đồng, bổ sung vốn lưu động 47,5 tỷ đồng, số tiền chưa sử dụng được Công ty gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, Công ty không thông qua Đại Hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Do đó, Cảng Phước An bị xử phạt 85 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua Đại Hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và 2017, Cảng Phước An đã báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 ngày 15/07/2016 và báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 ngày 30/06/2017.

Theo báo cáo giải trình, tài liệu do Công ty cung cấp, đến ngày 30/06/2020, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ 2 đợt chào bán nói trên.

Thế nhưng, đến ngày 04/11/2020, Công ty mới thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ 2 đợt chào bán này.

Do đó, Cảng Phước An bị xử phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Thêm nữa, Cảng Phước An đã trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực) nhưng đến nay doanh nghiệp chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Vì vậy Công ty bị xử phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tổng cộng Cảng Phước An bị xử phạt tổng số tiền 495 triệu đồng cho 3 vi phạm trên.

Thanh Thư

congluan.vn