SAFI đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 giảm hơn 16%, chi trả cổ tức 15%

03/04/2021 06:05:00 toquoc.vn
SFI lên kế hoạch doanh thu và mức lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm lần lượt 0,3% và 16,2%, mức chi trả cổ tức đạt 15%

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI) vừa công bố thống báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Theo thông tin SFI cung cấp, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 là 15% sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông vào 23/4 tới.

Kế hoạch năm 2021, doanh thu SFI kỳ vọng đạt 1.200 tỷ đồng, giảm 0,3% so với thực hiện năm 2020. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế là 68,8 tỷ đồng tương ứng mức giảm 16,2% so với thực hiện năm 2020.

SAFI đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 giảm hơn 16%, chi trả cổ tức 15% - Ảnh 1.

Theo Tài liệu SFI công bố

SFI định hướng trong năm 2021 sẽ củng cố hoạt động công ty liên doanh, đầu tư mua sắm phương tiện vận tải và tăng cường mạng lướt chi nhánh tại các tỉnh miền Trung. Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc đầu tư, thoái vốn tại các công ty khi có nhu cầu về vốn cho đầu tư và trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Cổ phiếu SFI ghi nhận biến động rất tích cực khi tăng rất mạnh và đang trong vùng giá cao nhất lịch sử. Chốt phiên 1/4, SFI đạt 39.500 đồng/ cổ phiếu, tăng hơn 24% so với đầu năm 2021.

Được biết, năm 2020, SFI ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.203 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 82,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 42,2% và 83,4% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh trong năm 2020 của Công ty tăng trưởng rõ rệt bất chấp khó khăn do Covid-19. Hoạt động Logistic ổn định, đạt 395 tỷ tương đương 33% tổng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận chiếm tới 23,5% trong cơ cấu tổng lợi nhuận. Forwarding chiếm tỷ trọng 65,4% trên tổng doanh thu, đạt 787 tỷ đồng với lợi nhuận gộp đạt 63 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ đại lý hãng tàu, hoạt động khác tuy chỉ chiếm 1,8% tổng doanh thu nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 68%  tương đương 14,8 tỷ đồng.

toquoc.vn