Rót thêm vốn vào các khu công nghiệp, Kinh Bắc City (KBC) tiếp tục bán 1.500 tỷ trái phiếu trong quý 2/2021

23/03/2021 11:31:45 toquoc.vn
Về kế hoạch sử dụng vốn, Kinh Bắc (KBC) dự kiến chi cho vay tại các đơn vị phát triển KCN Sài Gòn - Bắc Giang (500 tỷ), KCN Sài Gòn - Hải Phòng (600 tỷ), Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (400 tỷ đồng).

Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm huy động vốn hàng ngàn tỷ đồng.

Chi tiết, Công ty dự kiến chào bán 15 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị huy động theo mệnh giá vào mức 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất chi trả cố định ở mức 10,8%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2021, ngay khi UBCKNN chấp thuận. Đại lý phát hành là Chứng khoán An Bình (ABS).

Về kế hoạch sử dụng vốn, Công ty dự kiến chi cho vay tại các đơn vị phát triển KCN Sài Gòn - Bắc Giang (500 tỷ), KCN Sài Gòn - Hải Phòng (600 tỷ), Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (400 tỷ đồng).

Rót thêm vốn vào các khu công nghiệp, Kinh Bắc City (KBC) tiếp tục bán 1.500 tỷ trái phiếu trong quý 2/2021 - Ảnh 1.
 

Kế hoạch bố trí nguồn trả nợ trái phiếu theo KBC sẽ từ lãi thu được từ HĐKD của Công ty, bao gồm tiền thu từ các mảng bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp nhà nước hoặc chi phí hoạt động.

Tiền thanh toán gốc sẽ lấy từ các nguồn thu nợ tại các dự án được tài trợ vốn, nguồn vốn huy động khác, vốn tích luỹ hoặc lợi nhuận từ HĐKD...

Trước đó, trong quý 1/2021, KBC vừa lên kế hoạch huy động 400 tỷ đồng thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các dự án công ty con đang triển khai. Lãi suất chi trả cố định 10,5%/năm, thời hạn 2 năm. Tổng số tiền thu về, KBC giải ngân 200 tỷ đồng cho KCN Sài Gòn - Hải Phòng (quản lý KCN Tràng Duệ, Hải Phòng) và 200 tỷ đồng cho KCN Sài Gòn - Bắc Giang (quản lý KCN Quang Châu).

Được biết, KBC liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu trong năm 2020, đi cùng với những kế hoạch kinh doanh. Mới nhất, KBC vừa công bố hợp tác với KCN Sài Gòn – Hải Phòng (chủ đầu tư khu công nghiệp Tràng Duệ) và Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn để góp vốn thành lập Công ty Đầu tư Phát triển Long An nhằm đầu tư dự án lớn tại Long An.

Cuối tháng 2/2021, KBC tiếp tục công bố về việc thành lập Tập Đoàn Đầu Tư Vũng Tàu với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng (trong đó KBC góp 745,2 tỷ đồng tương ứng 74,52% vốn cổ phần), nhằm quản lý và phát triển dự án:  Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu.

Rót thêm vốn vào các khu công nghiệp, Kinh Bắc City (KBC) tiếp tục bán 1.500 tỷ trái phiếu trong quý 2/2021 - Ảnh 2.
 
toquoc.vn