Rạng Đông (RAL): Quý 2 lãi 80 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2020

22/07/2021 09:41:00 toquoc.vn
Quý 2 hàng năm thường là quý lãi thấp nhất trong năm tài chính của Rạng Đông (RAL).

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã CK: RAL) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021. 

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.143 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng gần 37% nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 301 tỷ đồng, quay đầu giảm 4% so với quý 2/2020.  

Trong kỳ các chi phí đồng loạt giảm mạnh, trong đó chi phí tài chính giảm 23,5%; chi phí bán hàng giảm 2,4%, chi phí Quản lý doanh nghiệp giảm mạnh nhất với 65%. Kết quả Rạng Đông lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 2/2020.

Rạng Đông (RAL): Quý 2 lãi 80 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 

Luỹ kế 6 tháng Rạng Đông đạt 2.675 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt gần 190 tỷ đồng, tăng gần 39% so với nửa đầu năm 2020.

EPS 6 tháng tiếp tục lọt top cao nhất sàn niêm yết với 15.730 đồng.

Theo Ban lãnh đạo Rạng Đông, trong nhiều năm qua công ty đã thực hiện chiến lược đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tính toán căn cơ tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả cao.

Đứng trước tình hình hiện nay có nhiều thay đổi, thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, công ty bước vào chu kỳ tăng trưởng theo cấp số nhân, chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Vì vậy, phải có Chiến lược đầu tư mới phù hợp với Chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn tới.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Rạng Đông đặt kế hoạch khá thấp với doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lần lượt bằng 91,4% và 53% so với thực hiện năm trước.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Rạng Đông đã hoàn thành được 59,4% kế hoạch doanh thu và đã vượt 6,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm nay.

toquoc.vn