Quý 3/2022, HNX tiếp tục cắt margin với 59 mã chứng khoán, điển hình có BII, PCG, VKC, VC9, OCH...

10/07/2022 12:00:00 toquoc.vn
Phần lớn danh sách là các mã chứng khoán nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát, một số trường hợp thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng và bị hạn chế giao dịch.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 3/2022.

Theo đó, có 59 mã chứng khoán bị HNX cắt margin trong quý 3 này. Phần lớn danh sách là các cổ phiếu nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như: BII, BKC, CIA, CJC, CTC, DZM, HHG, IVS, KVC, L35, L43, L62, LUT, MAC, MIM, NSH, PCG, PEN, PGT, PPE, PV2, SD4, SDT, SJE, SPI, SSM, TFC, TTH, TTZ, VC9, VE1, VIG, VKC, VC9, VTJ, VTL .

Ngoài ra có những mã có khả năng bị hủy niêm yết như PDC, HGM, CKV, PHP, SD2,... hoặc trong tình trạng bị hủy niêm yết bắt buộc như APP, C92, HPM, VIE .

Một số trường hợp ở trong danh sách với nguyên nhân thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng hay bị hạn chế giao dịch. Với EBS, cổ phiếu này bị cắt margin trong quý 3 do chậm công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trong khi đó, mã chứng khoán BLF bị đưa vào danh sách của HNX do lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán năm 2021 là số âm và chứng khoán bị hạn chế giao dịch:

 

toquoc.vn