PVGas (GAS) báo lãi quý 2 hơn 2.300 tỷ đồng, 6 tháng hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm

23/07/2021 06:58:00 toquoc.vn
Tính đến cuối quý 2, khoản tiền gửi có kỳ hạn của GAS có giá trị 25.650 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng công ty Khí Việt Nam (Mã chứng khoán: GAS) đã công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2, Tổng công ty Khí Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 22.702 tỷ đồng, tương đương mức tăng 45% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng với tốc độ chậm hơn nên lợi nhuận gộp đạt 3.782 tỷ đồng, tăng gần 57,5% so với quý 2/2021.

Trong kỳ báo cáo, doanh thu hoạt động tài chính đạt 204 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 11% lên hơn 491 tỷ đồng; trong khi đó Tổng công ty Khí Việt Nam chịu thêm áp lực tăng chi phí Quản lý doanh nghiệp mạnh, từ 167 tỷ đồng trong quý 2/2020 vọt lên gần 438 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí và thuế, Tổng Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.301 tỷ đồng, tăng trưởng 34,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế nửa đầu năm 2021, Tổng công ty Khí Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 40.272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế theo đó ghi nhận 4.359 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,2% và 4,1% so với thực hiện trong 6 tháng đầu năm trước.

EPS 6 tháng đạt 2.116 đồng

Được biết, trong năm 2021, Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Khí Việt Nam đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện 2020.

Ngược lại, lãi sau thuế dự kiến 7.036 tỷ đồng, giảm 12% và cũng là kết quả thấp nhất trong 9 năm trở lại đây (kể từ 2012).

Như vậy, nửa đầu năm, Tổng công ty Khí Việt Nam đã thực hiện 57,3% mục tiêu doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

PVGas (GAS) báo lãi quý 2 hơn 2.300 tỷ đồng, 6 tháng hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.
 

Tính tới 30/6/2021, Tổng công ty Khí Việt Nam có tổng tài sản đạt 74.826 tỷ đồng, tăng 18,3% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 25.650 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản; tài sản cố định là 19.330 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 15.320 tỷ đồng, tương ứng 20,5% tổng tài sản.

Tính đến cuối quý 2, khoản tiền gửi có kỳ hạn của Tổng công ty Khí Việt Nam có giá trị 25.650 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Được biết, đây là số tiền doanh nghiệp tích lũy hàng năm từ hoạt động kinh doanh và chưa sử dụng tạm thời gửi ngân hàng lấy lãi.

PVGas (GAS) báo lãi quý 2 hơn 2.300 tỷ đồng, 6 tháng hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 2.
 
PVGas (GAS) báo lãi quý 2 hơn 2.300 tỷ đồng, 6 tháng hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 3.
 

Trên thị trường, cổ phiếu GAS chốt hiên 21/7 tại mức 87.400 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường hơn 167 nghìn tỷ đồng.

toquoc.vn