PV Power (POW): Doanh thu quý 3 ước giảm 18% so với cùng kỳ còn hơn 5.000 tỷ đồng trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục giảm mạnh

20/10/2021 16:40 toquoc.vn

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power, POW) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 với tổng sản lượng điện ước đạt 12.206 Tr.kWh, chỉ hoàn thành 89% kế hoạch 9 tháng và 81% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, chỉ có 2/7 nhà máy điện là thuỷ điện Đakđrink và Hủa Na vượt kế hoạch sản lượng trong tháng, lần lượt 41% và 23%; trong khi nhà máy điện như Nhơn Trạch 1 chỉ đạt sản lượng dưới 50%.

PV Power (POW): Doanh thu quý 3 ước giảm 18% so với cùng kỳ còn hơn 5.000 tỷ đồng trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 1.
 

Phía POW cho biết, nguyên nhân chủ yếu của việc sản lượng điện chưa đạt kế hoạch 9 tháng là do nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục giảm mạnh do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát trên khắp cả nước.

Ngoài ra, giá thị trường điện toàn phần 8 tháng đầu năm trung bình đạt 1.058,27 đồng/kWh, tương đương bình quân cùng kỳ năm 2020 (999,49 đồng/kWh) và thấp hơn cùng kỳ 2019 (1.182,82 đồng/kWh).

Theo đó, tổng doanh thu thực hiện trong tháng 9/2021 ước tính là 869 tỷ đồng, bằng 67% so với kế hoạch doanh thu tháng đã đề ra. Ước chung cho cả quý 3, POW đạt tổng doanh thu thực hiện gần 5.000 tỷ đồng, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm tổng doanh thu ước đạt 21.187 tỷ đồng, đã thực hiện được 101% so với kế hoạch đã đề ra, song giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhà máy điện Vũng Áng 1 có đóng góp lớn nhất vào doanh thu Tổng Công ty với 7.446 tỷ đồng, nhà máy điện Cà Mau 1&2 hơn 6.760 tỷ đồng và nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hơn 4.461 tỷ đồng

Kết quả, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Tổng Công ty đạt 1.462 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch 9 tháng đã đề ra.

Trong năm 2021, PV Power đặt kế hoạch doanh thu toàn tổng công ty 28.430 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.325 tỷ đồng.

Như vậy sau 9 tháng đầu năm, POW đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu năm và vượt 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm

PV Power (POW): Doanh thu quý 3 ước giảm 18% so với cùng kỳ còn hơn 5.000 tỷ đồng trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của POW

Lên kế hoạch cho tháng 10, POW đặt mục tiêu sản lượng điện dự kiến trong tháng là hơn 1.442 triệu kWh, tăng 64% so với tháng trước.

Theo đó, doanh thu kế hoạch đạt 2.031 tỷ đồng, tăng 57,4%.

Về tình hình đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - 4, PV Power cho biết gói thầu EPC đã mở thầu ngày 23/8, ban quản lý dự án điện đang đánh giá hồ sơ dự thầu, thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và điện theo đúng tiến độ.