PNJ ước lãi ròng 685 tỷ đồng sau 5 tháng, tăng 88,4% so với cùng kỳ 2020

21/06/2021 14:29:00 toquoc.vn
Sau 5 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành 50,6% kế hoạch doanh thu và 55,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Theo tin từ PNJ, trong tháng 5, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.593 tỷ (tăng 56,5% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ (tăng 58,6%).

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 5/2021 đạt 18,6% so với mức 19,5% cùng kỳ 2020 do sự gia tăng đóng góp tỷ trọng của doanh thu từ vàng miếng.

PNJ ước lãi ròng 685 tỷ đồng sau 5 tháng, tăng 88,4% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 

Lũy kế 5 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.626 tỷ đồng (tăng 62,9% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 685 tỷ đồng (tăng 88,4% yoy) với sự tăng trưởng đều của các kênh bán hàng, đặc biệt là bán lẻ và vàng miếng.

PNJ ước lãi ròng 685 tỷ đồng sau 5 tháng, tăng 88,4% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.
 

Trong tháng 5, doanh thu kênh bán lẻ PNJ tăng 51,0% yoy với kết quả kinh doanh tích cực của chương trình ngày cho mẹ và việc đẩy mạnh các kênh bán hàng online.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, kênh lẻ của PNJ đã đạt được doanh thu tăng trưởng 58,7% so với thời điểm cùng kỳ.

Doanh thu sỉ tháng 5 tăng 41,0% yoy. Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu kênh sỉ chiếm tỷ trọng 14,4%, tiếp tục đóng góp đáng kể trong hoạt động kinh doanh của PNJ.

Doanh thu vàng miếng tháng 5 tăng 196,9% yoy, luỹ kế 5 tháng năm 2021, vàng miếng chiếm tỷ trọng 26,6% trong cơ cấu doanh thu của PNJ.

Trong tháng 5, PNJ đã mở thêm 3 cửa hàng PNJ Gold và ra mắt thương hiệu quốc tế Pandora theo mô hình S-i-S.

Lũy kế 5 tháng, PNJ đã mở mới 10 cửa hàng PNJ Gold, đóng 6 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO.

toquoc.vn