Pháp khuyến nghị một cơ quan giám sát các hoạt động tiền điện tử trên toàn Liên minh Châu Âu

22/07/2021 06:13:00 Linh Nguyễn
Pháp: Khuyến nghị một cơ quan giám sát các hoạt động tiền điện tử trên toàn Liên minh Châu Âu

Tin tức ngày 20/7, theo báo chí nước ngoài đưa tin, Chính phủ Pháp đã đề xuất Cơ quan thị trường và chứng khoán châu Âu (ESMA) nên điều chỉnh các hoạt động tiền số trên toàn Liên minh Châu Âu.

Cơ quan quản lý thị trường tài chính Pháp (AMF), khuyến nghị cấp cho ESMA quyền giám sát trực tiếp việc bán công khai tài sản ảo (xem lại sách trắng) và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Liên minh Châu Âu, điều này sẽ tạo ra lợi ích kinh tế theo quy mô cho tất cả các cơ quan quản lý quốc gia và tập trung chuyên môn một cách hiệu quả để thực hiện lợi ích chung của Châu Âu.

ESMA là cơ quan quản lý tài chính có trụ sở chính tại Paris, thành lập nhằm mục đích tăng cường bảo vệ các nhà đầu tư trong EU và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên.

Nếu đề xuất AMF được thông qua, thì một cơ quan có thẩm quyền duy nhất cho ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ được thành lập trên toàn EU, tận dụng kinh nghiệm của ESMA trong việc quản lý các loại tiền số để cung cấp cơ sở pháp lý cho các công ty tiền số hoạt động trong EU.

Linh Nguyễn