Phân trách nhiệm khi xảy ra giao dịch giả mạo liên quan đến thẻ nội địa

04/12/2021 07:22:00 Bảo Linh
TSO - Chi hội Thẻ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (CHT) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã phối hợp ban hành Quy định chuyển đổi trách nhiệm rủi ro đối với giao dịch giả mạo (Quy định chuyển đổi trách nhiệm), trong đó, quỹ rõ trách nhiệm các bên khi phát sinh giao dịch giả mạo.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 nhằm bảo vệ quyền lợi của các ngân hàng và tổ chức tài chính đã thực hiện nâng cấp và chuyển đổi đáp ứng Bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa đồng thời thúc đẩy chuyển đổi thẻ/ thiết bị chấp nhận thẻ.

Theo lãnh đạo NAPAS, thẻ từ với công nghệ bảo mật thấp, do đó việc không đồng bộ chuyển đổi thẻ chip và nâng cấp thiết bị chấp nhận thẻ chip có thể dẫn đến việc các giao dịch thanh toán được thực hiện bằng thẻ từ và phát sinh rủi ro của các giao dịch thẻ giả mạo.

Về nguyên tắc, Tổ chức phát hành thẻ khi cấp phép thực hiện giao dịch sẽ chịu mọi trách nhiệm, tuy nhiên khi phát sinh giao dịch giả mạo liên quan đến thẻ, Tổ chức phát hành thẻ chuyển rủi ro sang Tổ chức thanh toán thẻ trong trường hợp Tổ chức thanh toán thẻ chưa thực hiện nâng cấp, chuyển đổi các thiết bị chấp nhận thẻ chip.

Căn cứ tình hình thực tế cũng như các thông lệ quốc tế, Chi hội Thẻ và Napas ban hành Quy định chuyển đổi trách nhiệm nhằm phân trách nhiệm đối với tổn thất phát sinh của giao dịch thẻ giả mạo thuộc về Tổ chức phát hành thẻ, Tổ chức thanh toán thẻ chưa thực hiện chuyển đổi hoặc xử lý giao dịch không tuân theo Bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Quy định được áp dụng cho tất cả Tổ chức phát hành thẻ, Tổ chức thanh toán thẻ và bao gồm cả thẻ chip có giải từ (thẻ lai) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về việc chuyển đổi trách nhiệm.

Theo lộ trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip tại Thông tư 41/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 19 (Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng) thì đến thời hạn 31/12/2021, 100% thiết bị chấp nhận thẻ (ATM/POS) đang hoạt động tại Việt Nam và 100% thẻ thanh toán đang lưu hành phải tuân thủ Bộ tiêu chuẩn về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thực tế tính hết quý III/2021, trên toàn thị trường, tỉ lệ chuyển đổi của thẻ chip nội địa mới đạt khoảng 25% và tỉ lệ chuyển đổi thiết bị chấp nhận thẻ chip (ATM/POS) đạt khoảng 90%. Do đó, quy định chuyển đổi trách nhiệm kịp thời được ban hành sẽ phân định trách nhiệm.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh NAPAS cho biết, trên cơ sở đồng thuận của các ngân hàng và tổ chức thành viên, Chi hội Thẻ và Napas đã ban hành Bộ quy định chuyển đổi trách nhiệm nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip theo quy định tại Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như bảo đảm quyền lợi của khách hàng sử dụng thẻ.

“Với vai trò là đơn vị chuyển mạch, Napas có trách nhiệm vận hành hệ thống chuyển mạch hoạt động liên tục, thông suốt và phát triển hạ tầng thanh toán thẻ đa dịch vụ, đồng bộ và an toàn”, ông Nguyễn Đăng Hùng nói.

Hiện có 43 tổ chức thành viên đã sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật chấp nhận và phát hành thẻ tuân thủ Bộ tiêu chuẩn về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, trong đó 7 ngân hàng đầu tiên đã hoàn thành 100% công tác chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là MB, LienVietPostBank, VietBank, Standard Chartered, Hongleongbank, IBK TPHCM, IBK Hà Nội.

Bảo Linh
Link gốc