Phần lớn người tiêu dùng Mỹ đều nhận thấy sự gián đoạn của chuỗi cung ứng

15/08/2021 08:05:00 Thùy Dương/ Fox Business
83% người trưởng thành ở Mỹ được Gallup khảo sát cho biết nhận thấy giá tăng đáng kể trong hai tháng qua

Một khảo sát 3.475 người đã được tiến hành bởi Gallup trong khoảng thời gian từ 19/07 – 26/07 nhằm nghiên cứu tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đã cho kết quả bất ngờ.

Khoảng 60% người Mỹ được Gallup khảo sát cho biết họ đã phải vật lộn để có được sản phẩm do thiếu hàng, trong khi khoảng 57% đã gặp phải sự chậm trễ đáng kể trong việc nhận được sản phẩm mà họ đặt hàng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy rằng, cứ 10 người Mỹ thì có 7 người gặp gặp ít nhất một trong hai trường hợp này, trong khi 46% người tham gia khảo sát gặp cả hai.

Ngoài ra, khoảng 83% người Mỹ trưởng thành được khảo sát cho biết họ nhận thấy "giá cả tăng đáng kể" trong hai tháng qua. 

Sự chậm trễ và thiếu hụt hàng hóa đã trở thành một trong những kết quả tiêu cực của sự gián đoạn kinh tế liên quan đến Covid-19 đối với nền sản xuất, vận chuyển và cung cấp lao động.

Tình trạng này được dự báo có thể vẫn sẽ còn tiếp tục khi biến thể delta lan rộng trên thế giới.

Người Mỹ ở các hộ gia đình có thu nhập cao kiếm được từ 90,000 đô la trở lên được cho rằng sẽ có khả năng nhận hàng hóa chậm trễ hơn những người có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, khảo sát thực cho thấy rằng, cả hai nhóm gia đình trên đều phải chịu sự chậm trễ trong giao hàng hay giá hàng hóa tăng quá cao.

Cuộc thăm dò cho thấy 62% hộ gia đình kiếm được từ 90.000 đô la trở lên cho biết họ không thể mua được sản phẩm do thiếu hàng, trong khi 63% cho biết họ gặp phải sự chậm trễ đáng kể trong việc nhận được sản phẩm. 

Đối với các hộ gia đình kiếm được từ $ 36,000 đến $ 89,999, 62% cho biết không thể mua được sản phẩm do thiếu hàng trong khi 55% báo cáo sự chậm trễ trong giao hàng. 

Đối với các hộ gia đình kiếm được dưới 36.000 đô la, 58% báo cáo sản phẩm không có sẵn do thiếu hàng trong khi 48% báo cáo sự chậm trễ trong giao hàng.

Trong khi đó, 82% hộ gia đình kiếm được từ 90.000 USD trở lên cho biết giá cả tăng đáng kể trong hai tháng qua, so với 83% hộ gia đình kiếm được từ 36.000 đến 89.999 USD và 81% hộ gia đình kiếm được dưới 36.000 USD cũng báo cáo như vậy. 

Nghiên cứu theo khu vực cũng cho thấy rằng, 62% người trả lời khảo sát ở miền Tây cho biết không thể mua được sản phẩm do thiếu hàng, 58% cho biết có sự chậm trễ đáng kể và 84% tăng giá đáng kể. 

Ở miền Nam, khoảng 61% người trả lời khảo sát cho biết tình trạng thiếu hàng, 56% báo cáo về sự chậm trễ và 83% báo cáo về việc tăng giá. 

Ở Trung Tây, khoảng 60% báo cáo tình trạng thiếu hàng, trong khi 58% báo cáo sự chậm trễ và 79% báo cáo tăng giá, và ở miền Đông, 58% báo cáo tình trạng thiếu hàng, 54% báo cáo sự chậm trễ và 83% báo cáo tăng giá.

(Bản khảo sát có sai số cộng trừ 2 điểm phần trăm.)

Thùy Dương/ Fox Business
Link gốc